Podtyp archiválie

Prvek Podtyp umožňuje specializovat způsob popisu pro jednotlivé druhy archiválií (viz ZP 5.2.12). Prvek je volitelný na úrovni Složka, Jednotlivost a Část jednotlivosti.

Hodnota prvku se sama o sobě neuvádí v archivní pomůcce. Volba podtypu tak slouží pouze pro přivolání odpovídajícího formuláře pro jednotný popis a následnou publikaci hodnot jiných prvků a jejich specifikací.

Srov. Typ archiválie.

Možné podtypy archiválií:

Hudebnina

Podrobněji viz hudebnina.

Matrika

Podrobněji viz matrika.

Vyznamenání/cena

Podrobněji viz vyznamenání / cena.

Právní akt

Podrobněji viz právní akt.

Jmenování/ustanovení do funkce

Podrobněji viz jmenování / ustanovení do funkce.

Udělení/propůjčení vyznamenání/ceny

Podrobněji viz udělení/propůjčení vyznamenání/ceny.

Technická dokumentace

Podrobněji viz technická dokumentace.