Odkaz na přístupový bod

Prvek popisu slouží pro uložení přímé vazby z jednotky popisu na archivní entitu. Prvek popisu je určen pro reprezentaci staršího archivního popisu. Nově vznikající archivní popis by měl využívat prvek popisu Role entit.