Délka filmového záznamu

Prvek délka filmového záznamu slouží pro zápis časové délky filmového záznamu. Délku záznamu lze zadat ve formátu hh:mm:ss, mm:ss nebo ss.

Zadáno

Uloženo v DB

Zobrazeno

10

10

00:00:10

70

70

00:01:10

1:10

70

00:01:10

1:0:0

3600

01:00:00

1:10:2

4202

01:10:02

Technicky se délka záznamu v databázi ukládá v sekundách.