Pevné spojení

Prvek popisu Pevné spojení umožňuje postihnout situace, kdy jedna fyzická archiválie je popsána pomocí více jednotek popisu, a to i z různých archivních souborů (viz ZP 4.5.2 Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání).

Prvek popisu je opakovatelný a umožňuje z jedné JP odkázat na primární jednotku (jednotky) popisu, která konstituuje evidenční jednotku. Při použití prvku popisu dojde k potlačení povinnosti uvést ukládací jednotku, neboť tato je definována jen a pouze v rámci primární jednotky popisu. Současně při použití prvku popisu se daná jednotka popisu neuplatní při výpočtu evidenčních jednotek a agregaci úvodu archivní pomůcky.

Prvek se skládá z popisku a odkazu URL, který zpravidla míří na jinou jednotku popisu v rámci instance Elza nebo publikačního webu. Pokud není možné cílovou archiválii tímto způsobem přesně určit, doporučuje se vložit alespoň odkaz na webové stránky příslušného archivu nebo původce a podrobnější citaci uvést v popisku.

Příklady

Příkladem použití prvku Pevné spojení u jednotky popisu je úřední kniha, která je tvořena více nezávislými částmi, které v rámci archivního popisu patří do jiných sérií nebo jiného archivního souboru. Konkrétně se může jednat o obecní kroniku, která může být v archivním popisu zaznamenána jak v archivním souboru Archiv obce [XY], tak v rámci fondu nástupce MNV. Podobně může být popsána např. kartotéční zásuvka, která obsahuje samostatné kartotéky patřící do různých (částí) archivních souborů.

Opakovatelný prvek popisu Pevné spojení je možné využít také při řešení některých situací při publikování digitalizovaných archiválií, které jsou popsány ve starších archivních pomůckách importovaných do Elza, jejichž popis (dočasně) neodpovídá Základním pravidlům nebo metodice archivního popisu. Takovým příkladem může být mapa, která je tvořena několika mapovými listy nacházejícími se historicky v různých částech fondu nebo seřazenými v jiném pořadí společně s mapovými listy jiných map.

Pevné spojení a speciální archivní pomůcky

Prvek Pevné spojení je možné využít také pro vytváření některých speciálních archivních pomůcek (Tematický katalog, Soupis archiválií), které zpřístupňují archiválie z jednoho nebo více archivních souborů.

Prostřednictvím tohoto prvku je možné vytvářet vazby mezi vybranými jednotkami popisu, které po výběru příslušné šablony synchronizace a nastavení mapování prvků popisu umožňují automatické vyplnění hodnot prvků popisu ze zdrojových jednotek popisu a jejich synchronizaci.