6.2.2. Matrika

Vztah k Základním pravidlům

 • ZP 2.9.3 (3.1)

 • ZP 5.2.12

 • ZP 5.4.1

 • ZP, Příloha 1, A.2.9

 • ZP, Příloha 3

Definice

Matriky jsou úřední knihy veřejného nebo interního charakteru určené k vedení evidence osob. Jedná se zejména o matriky evidence obyvatel (narozených, oddaných, zemřelých), měšťanů, obecních příslušníků, žáků a studentů, členů, příslušníků ozbrojených sil, nositelů státních vyznamenání a jiné. Mezi matriky patří také související rejstříky (indexy), které usnadňují vyhledávání jednotlivých záznamů.

Příklady

Matrika narozených farnosti sv. Václava v Mikulově, Matrika pěšího pluku 28 a předchůdců, Petrovice u Sedlčan, matrika oddaných aj.

Metodika popisu

Podtyp matrika je možné použít pro specializovaný popis archiválií evidovaných prostřednictvím EJ úřední knihy na úrovni Jednotlivost nebo Část jednotlivosti – typ archiválie: úřední kniha.

U podtypu matrika se navíc uvádějí tyto prvky popisu a role entit (doporučené položky jsou vyznačeny kurzivou):

 • jiná označení - původní signatura

 • matriční místo

 • typ záznamu

  • záznamy narozených

  • záznamy zemřelých

  • záznamy oddaných

  • rejstřík narozených

  • rejstřík zemřelých

  • rejstřík oddaných

Role entit vztahující se k podtypu matrika jsou přehledně uvedeny v pravidlech pro tvorbu archivního popisu.

Podrobná pravidla použití prvku Podtyp archiválie pro popis konkrétních archiválií by měla stanovit interní metodika archivu.