6.2.3. Vyznamenání / cena

Vztah k Základním pravidlům

 • ZP 2.9.3 (17.2)

 • ZP 5.2.12

 • ZP 5.22

 • ZP, Příloha 1, A.19

Definice

Vyznamenání a ceny jsou předměty faleristické povahy, které byly uděleny nebo propůjčeny pověřeným představitelem státu nebo jiné korporace na základě příslušné legislativy či jiných norem. Jedná se o řádové dekorace, medaile, jiné typy vyznamenání a jejich doplňků (stužky, miniatury, rozety aj.), ceny a odznaky.

Příklady

Československý řád Bílého lva, Řád Práce, Vyznamenání Za statečnost, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství aj.

Metodika popisu

Podtyp vyznamenání / cena je možné použít pro specializovaný popis archiválií evidovaných prostřednictvím EJ předměty faleristické povahy na úrovni Jednotlivost – typ archiválie: předmět faleristické povahy.

U podtypu vyznamenání / cena se navíc uvádějí tyto prvky popisu a role entit (povinné položky jsou vyznačeny tučně, doporučené jsou uvedeny kurzivou):

 • jiná označení – matriční číslo

 • úroveň vyznamenání / ceny – třída

 • úroveň vyznamenání / ceny – stupeň

 • skupina vyznamenání / ceny

 • jiná datace – datace udělení / propůjčení faleristického předmětu

 • jiná datace – datace předání faleristického předmětu

 • jiná datace – datace odnětí / vrácení faleristického předmětu

 • vyznamenání / cena

 • nositel

 • navrhovatel

 • předávající

 • místo předání

Názvy vyznamenání / cen jsou vždy evidovány v rejstříku děl (podtřída „vyznamenání, ceny, soutěžní trofeje“).

Role entit vztahující se k podtypu vyznamenání / cena jsou přehledně uvedeny v pravidlech pro tvorbu archivního popisu.

Využití podtypu úzce souvisí s povahou daného archivního souboru a agendou jeho původce. Podrobná pravidla jeho použití pro popis konkrétních archiválií by měla stanovit interní metodika archivu.