Role entit

Prvek popisu slouží k zachycení odkazu na archivní entitu dle ZP5.3-5.6 Role entit.

Prvek popisu je vždy možný. Při jeho použití se uvede role entity výběrem z typů rolí a vyhledání konkrétní napojované archivní entity.

Zvolená role entity určuje, z kterých tříd a podtříd archivních entit je možné provádět výběr a vytvářet tak přístupové body.

Autor

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_01

EAD: AUTHOR

Autor dialogu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_02

EAD: AUTHOR_DIALOGS

Autor doprovodného textu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_03

EAD: AUTHOR_ACCOMP_TEXT

Autor hudby / skladatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_06

EAD: COMPOSER

Autor choreografie / choreograf

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_07

EAD: CHOREOGRAPHER

Autor komentáře

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_08

EAD: AUTHOR_COMMENT

Autor námětu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_09

EAD: AUTHOR_TOPIC

Autor textové složky / textař

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_10

EAD: LYRICIST

Autor textu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_11

EAD: AUTHOR_TEXT

Autor triků a speciálních efektů

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_12

EAD: TRICKS_EFFECTS

Vydavatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_15

EAD: PUBLISHER_OWNER

Vydavatel/nakladatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_16

EAD: PUBLISHER

Pečetitel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_17

EAD: SEALER

Produkční společnost / producent

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_18

EAD: PRODUCER

Objednatel/příjemce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_19

EAD: CLIENT

Distributor

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_20

EAD: DISTRIBUTOR

Příjemce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_21

EAD: RECIPIENT

Žadatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_22

EAD: APPLICANT

Držitel cenného papíru

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_23

EAD: HOLDER_SECURITY

Odesílatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_24

EAD: SENDER

Schvalovatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_25

EAD: APPROVER

Stavitel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_26

EAD: BUILDER

Režisér

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_27

EAD: DIRECTOR

Scénárista

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_28

EAD: SCRIPTWRITER

Kameraman

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_29

EAD: CAMERAMAN

Interpret hudby

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_30

EAD: MUSIC_INTERPRETER

Fotograf

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_31

EAD: PHOTOGRAPHER

Redaktor

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_32

EAD: REDACTOR

Kartograf

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_33

EAD: CARTOGRAPHER

Editor

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_34

EAD: EDITOR

Kreslič

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_36

EAD: DRAFTSMAN

Majitel typáře

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_37

EAD: OWNER_AUTHORIZED

Tvůrce technického zpracování

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_38

EAD: CREATOR_TECHNICAL

Tvůrce výtvarné stránky

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_39

EAD: CREATOR_ARTWORK

Dramaturg

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_40

EAD: DRAMATURG

Střih/střihač

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_41

EAD: CUTTER

Zvuk/zvukař

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_42

EAD: SOUND

Účinkující

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_43

EAD: PERFORMER

Překladatel

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_44

EAD: TRANSLATOR

Lektor

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_45

EAD: LECTOR

Svědek

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_46

EAD: WITNESS

Ručitel (rukojmě)

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_47

EAD: GUARANTOR

Písař

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_48

EAD: SCRIBE

Zpracovatel nosiče záznamu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_49

EAD: PROCESSOR_CARRIER

Výrobce nosiče záznamu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_50

EAD: MANUFACTURER_CARRIER

Tiskárna/tiskař

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_52

EAD: PRINTER

Výrobce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_53

EAD: MANUFACTURER

Místo natáčení

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_56

EAD: LOCATION_SHOOTING

Místo vydavatele

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_57

EAD: LOCATION_PUBLISHER

Místo vydání

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_58

EAD: LOCATION_PUBLISHING

Místo výroby

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_60

EAD: PLACE_MANUFACTURE

Místo vzniku jednotky popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_61

EAD: PLACE_ORIGIN

Místo vzniku předlohy popisované kopie

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_62

EAD: PLACE_COPY_CREATION

Typové označení a název výrobku a typové stavby

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_63

EAD: TYPE

Osoba/bytost související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_66

EAD: ENTITY_PERSON

Rod/rodina související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_67

EAD: ENTITY_FAMILY

Korporace související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_68

EAD: ENTITY_CORPORATION

Událost související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_69

EAD: ENTITY_EVENT

Dílo/výtvor související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_70

EAD: ENTITY_PRODUCT

Geografický objekt související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_71

EAD: ENTITY_GEO

Obecný pojem související s jednotkou popisu

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_72

EAD: ENTITY_TERM

Vyznamenání/cena

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_73

EAD: AWARD

Nositel vyznamenání/ceny

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_74

EAD: PERSON_AWARDED

Předávající

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_76

EAD: PERSON_HANDING

Osoba jmenovaná/ustanovená do funkce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_77

EAD: PERSON_APPOINTED

Funkce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_78

EAD: POSITION

Korporace výkonu funkce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_79

EAD: CORPORATION_ASSIGNED

Místo výkonu funkce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_80

EAD: LOCATION_ASSIGNED

Katalogizační záznam

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_81

EAD: ENTITY

Matriční místo

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_82

EAD: PLACE_REGISTER

Sekundární klasifikace

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_83

EAD: CLASSIFICATION

Opisovač

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_84

EAD: COPYIST

Vlastník

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_85

EAD: OWNER

Místo fotografování

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_86

EAD: LOCATION_PHOTOGRAPHING

Odborná spolupráce

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_87

EAD: COOPERATION

Místo předání

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_88

EAD: PLACE_HANDING

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

Kód: ZP2015_ENTITY_ROLE_89

EAD: CAPTURED_ENTITY