Uložení v DA

Prvek popisu Uložení v DA slouží k zachycení identifikátoru uložení v digitálním archivu. Používá se pro identifikaci AIPu v němž je uložena digitální nebo hybridní archiválie.

Jedná se o obdobu prvku popisu Ukládací jednotka pro digitální nebo částečně digitální archiválie.

Prvek popisu lze použít v případě digitální složky nebo jednotlivosti.