6.2. Zpracování vybraných podtypů archiválií

Vybrané druhy archiválií je možné popisovat pomocí podtypů. Pomocí volitelného prvky popisu