Pravidla pro role entit

RE_004 Změna povinnosti role entit v důsledku existence na vyšší úrovni (dědičnost)

Kód: RE_004

Povinné role entit se změní na DOPORUČENÉ, pokud je daná role entit uvedena na vyšší úrovni dané větve (pravidlo neopakování informací a dědičnosti).

RE_005 Jednotka popisu s PP Zneplatněný záznam

Kód: RE_005

U jednotky popisu s prvkem Zneplatněný záznam jsou volitelné všechny role entit.

Jedná se o Úroveň popisu:

RE_006 Typ archiválie Jiná - všechny role entit volitelné

Kód: RE_006

U jednotky popisu s s prvkem Typ archiválie - Jiná jsou volitelné všechny role entit.

RE_008 Listiny

Kód: RE_008

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Vydavatel

P

D

P

M

Pečetitel

P

D

P

M

Příjemce

P

D

P

M

Žadatel

D

D

D

M

Svědek

M

M

P

M

Ručitel (rukojmě)

M

M

D

M

Písař

M

M

P

M

Místo vydání

P

D

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

RE_009 Úřední knihy, registraturní pomůcky, kartotéky

Kód: RE_009

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Autor textu

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

D

M

Písař

M

P

M

Výrobce

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

RE_010 Matriky

Kód: RE_010

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Autor textu

M

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

Písař

M

P

Výrobce

M

P

Místo vzniku jednotky popisu

M

P

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

Matriční místo

D

D

RE_011 Rukopisy bez hudebnin

Kód: RE_011

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Autor textu

P

P

M

Objednatel/příjemce

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

P

P

M

Překladatel

M

P

M

Písař

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

Vlastník

M

P

M

RE_012 Hudebniny

Kód: RE_012

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Autor doprovodného textu

M

M

P

Autor hudby / skladatel

P

D

P

Autor textové složky / textař

P

D

P

Vydavatel/nakladatel

M

M

P

Objednatel/příjemce

P

D

P

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

Tiskárna/tiskař

M

M

P

Místo vzniku jednotky popisu

P

D

P

Místo vzniku předlohy popisované kopie

D

D

D

Opisovač

M

M

P

RE_013 Typáře

Kód: RE_013

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Majitel typáře

P

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

M

Výrobce

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

P

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

D

D

M

RE_014 Otisky typářů

Kód: RE_014

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Majitel typáře

P

D

P

M

Místo vydání

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

RE_015 Kopie otisků typářů

Kód: RE_015

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Majitel typáře

P

D

P

M

Výrobce

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

P

D

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

D

D

P

M

RE_016 Mapy, mapová díla, atlasy

Kód: RE_016

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Autor textu

M

M

P

M

Vydavatel/nakladatel

P

D

P

M

Objednatel/příjemce

M

M

P

M

Fotograf

M

M

P

M

Redaktor

M

M

P

M

Kartograf

P

D

P

M

Editor

M

M

P

M

Kreslič

M

M

P

M

Tvůrce technického zpracování

M

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

M

Výrobce nosiče záznamu

M

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

RE_017 Technické výkresy

Kód: RE_017

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Autor

P

D

P

M

Objednatel/příjemce

P

D

P

M

Schvalovatel

M

M

P

M

Stavitel

M

M

P

M

Kreslič

M

M

P

M

Výrobce

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

Typové označení a název výrobku a typové stavby

M

M

P

M

RE_018 Grafické listy, kresby

Kód: RE_018

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Vydavatel/nakladatel

M

M

P

M

Příjemce

M

M

P

M

Tvůrce technického zpracování

P

D

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

P

D

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

M

M

P

M

RE_019 Fotografické archiválie (s výjimkou fotoalb)

Kód: RE_019

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Příjemce

M

M

P

M

Odesílatel

M

M

P

M

Fotograf

P

D

P

M

Výrobce nosiče záznamu

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo fotografování

P

D

P

M

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

M

M

P

M

RE_020 Fotoalba

Kód: RE_020

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Příjemce

M

M

P

M

Odesílatel

M

M

P

M

Fotograf

M

D

P

M

Výrobce nosiče záznamu

M

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

M

P

M

Místo fotografování

M

D

P

M

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

M

M

P

M

RE_023 Tisky do roku 1800

Kód: RE_023

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Autor textu

P

D

P

M

Vydavatel/nakladatel

P

D

P

M

Příjemce

M

M

P

M

Fotograf

M

M

M

M

Redaktor

M

M

P

M

Kartograf

M

M

P

M

Editor

M

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

M

Překladatel

M

M

P

M

Lektor

M

M

P

M

Výrobce nosiče záznamu

M

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vydání

P

D

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

D

D

D

M

Vlastník

M

M

P

M

RE_024 Tisky po roce 1800

Kód: RE_024

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Autor textu

P

D

P

M

Vydavatel/nakladatel

P

D

P

M

Příjemce

M

M

P

M

Fotograf

M

M

P

M

Redaktor

M

M

P

M

Kartograf

M

M

P

M

Editor

M

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

M

Překladatel

M

M

P

M

Lektor

M

M

P

M

Výrobce nosiče záznamu

M

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vydání

P

D

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

D

D

D

M

Vlastník

M

M

P

M

RE_025 Pohlednice

Kód: RE_025

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Vydavatel/nakladatel

M

M

P

M

Příjemce

M

M

P

M

Odesílatel

M

M

P

M

Fotograf

M

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vydání

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

P

D

P

M

RE_026 Plakáty

Kód: RE_026

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Autor textu

M

P

M

Vydavatel/nakladatel

M

P

M

Fotograf

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

P

M

Místo vydání

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

Obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

M

P

M

RE_027 Cenné papíry

Kód: RE_027

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář (J)

Inventář (ČJ)

Katalog

Složka

Vydavatel

P

D

P

M

Držitel cenného papíru

M

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

M

P

M

Tiskárna/tiskař

M

M

P

M

Místo vydání

M

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

M

D

M

RE_028 Štočky

Kód: RE_028

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Autor textu

M

P

M

Vydavatel/nakladatel

M

P

M

Fotograf

M

P

M

Kartograf

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

M

Místo vzniku jednotky popisu

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

Geografický objekt související s jednotkou popisu

P

P

M

RE_029 Numizmatické předměty

Kód: RE_029

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Vydavatel

P

P

M

Příjemce

M

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

M

Výrobce

M

P

M

Místo vydavatele

M

P

M

Místo výroby

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

RE_030 Faleristické předměty

Kód: RE_030

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Typ archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Složka

Vydavatel

P

P

M

Příjemce

D

P

M

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

M

Výrobce

M

P

M

Místo vydavatele

M

P

M

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

M

Nositel vyznamenání/ceny

D

P

M

Navrhovatel

M

P

M

Předávající

M

P

M

Místo předání

M

P

M

Poznámka

  • Nositelem je osoba či korporace, které bylo vyznamenání propůjčeno nebo uděleno. Jako nositel může být označena i osoba, která ocenění odmítla přijmout, přestože bylo přijato příslušné rozhodnutí o propůjčení nebo udělení.

  • Příjemcem je osoba či korporace, která vyznamenání přijala nebo převzala, ať již při ocenění in memoriam, v zastoupení z důvodu nemoci apod.

RE_031 Vyznamenání/cena

Kód: RE_031

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Vydavatel

P

P

Příjemce

D

D

Tvůrce výtvarné stránky

M

P

Výrobce

M

P

Místo vydavatele

M

P

Místo vzniku předlohy popisované kopie

M

D

Vyznamenání/cena

P

P

Nositel vyznamenání/ceny

D

D

Navrhovatel

M

M

Předávající

M

M

Místo předání

M

D

Poznámka

  • Nositelem je osoba či korporace, které bylo vyznamenání propůjčeno nebo uděleno. Jako nositel může být označena i osoba, která ocenění odmítla přijmout, přestože bylo přijato příslušné rozhodnutí o propůjčení nebo udělení.

  • Příjemcem je osoba či korporace, která vyznamenání přijala nebo převzala, ať již při ocenění in memoriam, v zastoupení z důvodu nemoci apod.

RE_032 Udělení/propůjčení vyznamenání/ceny

Kód: RE_032

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Vydavatel

M

P

Vyznamenání/cena

P

P

Nositel vyznamenání/ceny

P

P

Navrhovatel

D

D

Předávající

D

D

Místo předání

D

D

RE_033 Právní akt

Kód: RE_033

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Vydavatel

M

P

Příjemce

P

P

RE_034 Jmenování/ustanovení do funkce

Kód: RE_034

Role entit jsou u jednotky popisu s prvkem Podtyp archiválie:

dle tabulky:

Role

Inventář

Katalog

Vydavatel

M

P

Osoba jmenovaná/ustanovená do funkce

P

P

Funkce

P

P

Korporace výkonu funkce

P

P

Místo výkonu funkce

P

P