3.2.1. Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka modulu Archivní soubory slouží jako jejich přehled. Jsou zde uvedeny všechny archivní soubory, ke kterým má právě přihlášený uživatel přístup.

Horní panel

as-uo-hp

V kontextové části horního panelu se nachází ovládací prvky pro základní správu archivních souborů.

crcl-pl Nový AS

Slouží k vytvoření nového archivního souboru. Pro jeho úspěšné založení je nutné vyplnit:

 • Název (POVINNÉ)

 • Interní kód

  • Kód pro podrobnější identifikaci archivního souboru v systému

 • Instituce (POVINNÉ)

  • Instituce pořádající archivní soubor.

 • Pravidla tvorby (POVINNÉ)

  • Pravidla, podle kterých bude archivní soubor pořádán.

 • Oblast entit (POVINNÉ)

 • Správci

  • Uživatelé, jimž jsou při vytvoření archivního souboru přidělena všechna oprávnění k jeho správě (Čtení, Pořádání, Tvorba výstupů, Export, Spouštění hromadných akcí, Drobné úpravy, Verzování a editace, Správa lektorování).

 • Číslo archivního souboru

 • Datace

 • Značka archivního souboru

Poznámka

Interní kód je používán například ve státních oblastních archivech, kde jsou do jedné instance ELZA shromážděny archivní soubory jednotlivých státních okresních archivů (SOkA) a samotné Číslo archivního souboru přebírané ze systému pro evidenci NAD (PEvA) proto není jedinečné. Hodnotu interního kódu pak zpravidla tvoří zkratka příslušného SOkA a číslo archivního souboru.

ico-search-svg Vyhledat v arch. souborech

Vyhledání záznamů obsahující určitou hodnotu. Záznamy jsou vyhledány ve všech archivních souborech. Funkce je dostupná z hlavního menu na úvodní obrazovce, přehledu archivních souborů a i při zobrazení jednoho archivního souboru.

Po aktivaci funkce dojde k zobrazení dialogu, kde je možné zadat hledaný výraz. Z přehledu výsledků je možné přejít na konkrétní záznam. Při opětovném vyvolání dialogu jsou zachovány výsledky posledního vyhledávání a je možné se k nim vrátit.

../../_images/search-dialog.png

import-AS Import

Slouží k přidání nového archivního souboru z externího souboru. Uvádí se:

 • Šablona transformace

 • Třída rejstříku (POVINNÉ)

  • Třída rejstříku, do které se naimportují případná rejstříková hesla či osoby.

 • Soubor (POVINNÉ)

edit Upravit vlastnosti

Umožňuje změnit některé základní údaje o archivním souboru.

note-chk Změnit pravidla

Umožňuje změnit pravidla používaná při pořádání archivního souboru.

branch Nová verze AS

Vytvoří novou verzi archivního souboru a uzavře verzi předešlou.

commenting Nastavení lektorování

Umožňuje spravovat protokoly lektorování a přidělovat uživatelům oprávnění pro čtení a zápis připomínek.

trash Smazat AS

Smaže archivní soubor.

times-circle Vymazání historie změn

Odstraní historii změn v daném archivním souboru.

export-AS Export

Vytvoří soubor, který je poté možné importovat do Elza nebo využít pro publikaci. Při exportu je možné uplatnit příslušný filtr.

Levý panel

as-uo-lp

V levém panelu se nachází výpis všech uživateli přístupných nebo jím vyhledaných archivních souborů. Tlačítko folder-open otevírá aktuální verzi archivního souboru.

Prostřední panel

as-uo-sp

V prostředním panelu jsou k dispozici základní informace o archivním souboru vybraném v části levé.

Pravý panel

as-uo-pp

Tento panel slouží jako přehled výstupů a verzí vybraného archivního souboru. Je zde možné stáhnout výstup nebo zobrazit již uzavřené verze.