3.4.8. Vymazání historie změn

V průběhu práce s archivním souborem jsou zaznamenány všechny jednotlivé změny při jeho tvorbě. Tento záznam umožňuje vracení zpět posledních změn.

Volbou Vymazání historie na úrovni vybraného archivního souboru dojde k odstranění všech historických záznamů v databázi a zapomenutí jednotlivých akcí pro možnost jejich odvolání.

Upozornění: odstranění historie může trvat delší dobu.

Funkcionalita je dostupná pro uživatele s oprávněním: