3.2.7. Výstupy

Sekce Výstupy slouží pro tvorbu archivních pomůcek dle Základních pravidel.

Horní panel

as-vys-hp

Kontextová část horního panelu obsahuje tyto ovládací prvky:

crcl-pl Nový výstup

Umožňuje přidat nový výstup.

play-rect Generovat výstup

Spustí generování výstupu.

crcl-pl Přidat volitelný prvek

Otevře dialog pro přidání prvku popisu navázaného na výstup.

trash Smazat

Smaže aktuálně vybraný výstup.

refresh-2 Vrátit do přípravy

Vrátí výstup do režimu přípravy, ve kterém je možno editovat prvky. Tato ikona se objeví pouze pokud byl výstup již vygenerován.

copy-sqr Vytvořit kopii

Vytvoří kopii aktuálně vybraného výstupu.

gear Použít jinou funkci

Umožňuje spustit nad výstupy funkci, která se nenachází v panelu doporučených/dostupných funkcí.

gear Hrom. akce pro výstup

V modulu Funkce vytvoří novou akci se stejným napojením uzlů jako v právě vybraném výstupu.

Levý panel

as-vys-lp

V levém panelu se nachází seznam výstupů. Nad tímto seznamem je možné tyto výstupy filtrovat podle jejich stavu.

Prostřední panel

as-vys-sp

Pokud definice typu výstupu obsahuje nějake doporučené prvky popisu, pak jsou přidány do spodní části tohoto panelu.

plus Napojení na archivní soubor

Umožňuje přidat uzly, nad kterými se provede výstup. Výstup se provede vždy nad uzlem a všech jeho potomcích.

calc Přepnout na uživatelsky upravitelné pole

Přepne do režimu, ve kterém je možné ručně upravit automaticky vygenerovanou hodnotu. Tato upravená hodnota se při opětovném spuštění akce nepřepisuje.

calc-ban Přepnout na automaticky generované pole

Přepne zpět do režimu automatického generování hodnoty.

cross Odstranit hodnotu

Odstraní vybranou hodnotu.

download Stáhnout data

Stáhne tabulku s přehledem evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou ve formátu CSV. V souboru jsou zahrnuty údaje potvrzené akcí Generovat výstup.

plus Přidat nový řádek

Přidá nový řádek v přehledu evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou.

Pravý panel

Tento panel je rozdělen do tří záložek.

Funkce

as-vys-pp-f

V této záložce jsou uvedeny funkce spustitelné nad tímto výstupem. Nad seznamem lze zvolit typ zobrazovaných funkcí.

Šablony

Výpis nastavení šablony.

Výstupy

as-vys-pp-s

V této záložce jsou zobrazeny soubory do kterých byl výstup vygenerován.