5.8. API (WSDL)

API slouží pro integraci aplikace Elza s dalšími komponentami a informačními systémy.

API je popsáno pomocí WSDL definice.

5.8.1. Vstupní URL

Rozhraní je dostupné na adrese: <ELZA_URL>/services/<jméno služby>.

Příklad volání exportního rozhraní: http://localhost:3000/services/ExportService

5.8.2. Definice rozhraní

Definice datových typů: elza-api-types-v1.xsd

Definice rozhraní WSDL: elza-core-v1.wsdl

5.8.3. DAO a přenášená data

Digitální objekt může být připojen ke stávající jednotce popisu nebo může přímo být jednotkou popisu. Režim DAO se uvádí při jeho zaslání a to pomocí povinného atributu daoType. Přípustné hodnoty jsou:

attachment:

Digitální objekt lze připojit ke stávající jednotce archivního popisu

level:

Digitální objekt je přímo jednotkou popisu. Jeho připojení k jiné jednotce povede k vytvoření nové podřízené jednotky popisu. Součástí zaslaného objektu mohou být také hodnoty prvků popisu zakládané úrovně.