5.7. API (REST)

REST API slouží pro integraci aplikace Elza s dalšími komponentami a informačními systémy. REST API je doplňkem k pokročilejšímu WSDL API.

API je popsáno pomocí OpenAPI definice.

Definice OpenAPI je dostupné na adrese: <ELZA_URL>/swagger-ui/index.html.

5.7.1. Vstupní URL

Rozhraní je dostupné na adrese: <ELZA_URL>/api/v1.

5.7.2. Definice rozhraní

Definice rozhraní REST: elza-openapi.yml

5.7.3. Funkce REST rozhraní

POST /fund

Založené nového archivního souboru

Status Codes:
 • 200 OK – Úspěšné založení archivního souboru

 • 400 Bad Request – Neplatné údaje pro založení AS

GET /fund

Vyhledání archivních souborů

Query Parameters:
 • fulltext (string) – Vyhledávaný výraz

 • institutionIdentifier (string) – Identifikátor instituce (podpora pro kód instituce i UUID přístupového bodu)

 • max (integer) – Maximální počet výsledků na stránku

 • from (integer) – Od kolikátého záznamu se mají výsledky vracet (0 = žádné se nepřeskočí)

Status Codes:
 • 200 OK – Výsledek hledání AS

GET /fund/{id}

Získání detailu AS

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor AS

Status Codes:
PUT /fund/{id}

Změna AS

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor AS

Status Codes:
PUT /fund/{id}/import

Import additional data to the existing fund.

Parameters:
 • id (string) – Fund ID. Might be ID or fund UUID.

Status Codes:
DELETE /fund/{id}/structuredObject

Smazání seznamu hodnot strukturovaného datového typu

Parameters:
 • id (integer) – Identifikátor AS

Status Codes:
 • 200 OK – Seznam smazaných id hodnot strukturovaného datového typu

DELETE /accesspoint/{id}/part/{partId}

Delete part of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

 • partId (integer) – partId of ApAccessPoint

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
PUT /accesspoint/{id}/part/{partId}/prefer-name

Set the preferred name of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

 • partId (integer) – partId of ApAccessPoint

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

POST /accesspoint/{id}/revision/merge

Merge ApRevision & ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

DELETE /accesspoint/{id}/revision/part/{partId}

Delete part of revision of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

 • partId (integer) – partId of revision

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

 • 404 Not Found – The server cannot find the requested resource.

PUT /accesspoint/{id}/revision/part/{partId}/prefer-name

Set the preferred name of revision of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

 • partId (integer) – partId of revision

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
PUT /accesspoint/{id}/revision/state

Change state of revision of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
PUT /accesspoint/{id}/state

Change state of ApAccessPoint

Parameters:
 • id (integer) – id of accesspoint

Query Parameters:
 • apVersion (integer) – actual version of ApAccessPoint

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

DELETE /accesspoints/{id}

Zneplatnění přístupového bodu

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
GET /accesspoints/{id}/autoitems

Vrátí seznam automaticky generovaných prvků popisu

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
PUT /accesspoints/{id}/copy

Kopírování archivní entity

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
PUT /accesspoints/{id}/restore

Obnovení neplatné entity a návrat do původního stavu

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
PUT /accesspoints/{id}/validate

Ověřování entity

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
DELETE /accesspoints

Zneplatnění přístupovych bodu

Status Codes:
POST /revision/{id}

Vytvoření nové revize přístupového bodu

Parameters:
 • id (integer) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
DELETE /revision/{id}

Smazání revize přístupového bodu

Parameters:
 • id (integer) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
GET /revision/{id}/autoitems

Vrátí seznam automaticky generovaných prvků popisu pro revizi

Parameters:
 • id (string) – Identifikátor archivní entity

Status Codes:
POST /daos/{id}/change-scenario

Změna scénáře napojení dao

Parameters:
 • id (integer) – Identifikátor dao

Status Codes:
POST /search-ap

searches for entity

Status Codes:
POST /search-arr

searches for entity

Status Codes:
GET /admin/admin/arrangement/missing-cached-nodes

Creating missing items in arr_cached_node

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /admin/info

Return basic statistical info

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /admin/info/logged-users

Return list of logged users

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /daorepository
Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /fund/{fundId}/fsrepo/{fsrepoId}/item-data
Parameters:
 • fundId (integer) – Fund ID

 • fsrepoId (integer) – FileSystem repository ID

Query Parameters:
 • path (string) – file path in the repository (Required)

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /fund/{fundId}/fsrepo/{fsrepoId}/items
Parameters:
 • fundId (integer) – Fund ID

 • fsrepoId (integer) – FileSystem repository ID

Query Parameters:
 • filterType (string) – Optional filter to return only folders or files. If not specified all items are returned

 • path (string) – Optional path in the repository

 • lastKey (string) – Optional parameter to return next batch of items. See FsItems for more details.

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

PUT /fund/{fundId}/fsrepo/{fsrepoId}/linkitem/{nodeId}
Parameters:
 • fundId (integer) – Fund ID

 • fsrepoId (integer) – FileSystem repository ID

 • nodeId (integer) – Node ID

Query Parameters:
 • path (string)

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /fund/{fundId}/fsrepos

Return list of filesystem repositories

Parameters:
 • fundId (integer) – Fund ID

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

POST /io/export

Create export file of funds or access points

Status Codes:
 • 200 OK – The request has succeeded.

GET /io/export-status/{requestId}

Getting the export status by request id

Parameters:
 • requestId (integer)

Status Codes:
GET /io/file/{requestId}

Getting the generated file by request id

Parameters:
 • requestId (integer)

Status Codes: