5.3. Integrace s mapovým serverem

V Elza je možné zadávat geografické souřadnice u archivních entit a v rámci archivního popisu. Zadané souřadnice je možné zobrazit najetím na příslušný prvek popisu.

Přímo v aplikaci je integrována možnost náhledu souřadnic s využitím otevřeného rozhraní projektu OpenStreet Map. Pokročilejší mapové funkce je možné využívat pomocí mapového integračního rozhraní. Toto rozhraní nabízí dva režimy:

  • zobrazení mapy a souřadnic na ní

  • zobrazení mapy s možností editace souřadnic a jejich uložení do Elza

Technická definice mapového rozhraní je dostupná zde: https://geoedit.lightcomp.cz/doc

Integrace s mapovým serverem umožňuje využití i dalších mapových podkladů nad rámec OpenStreetMap. Využití dalších podkladů je nutné řešit s poskytovatelem mapového serveru.

Uživatelé Elza mohou využívat mapový editor: https://geoedit.lightcomp.cz

Využívání podkladů z mapy.cz je možné formou individuální doplňkové služby z licenčních důvodů.

5.3.1. Nastavení mapového serveru

V závislosti na možnostech mapového serveru se samostatně nastavuje mapový server pro zobrazení souřadnic a samostatně pro editaci souřadnic. Nastavení se provede v části externí systémy.

Třída

Systém GIS (mapové podklady)

Typ

Zobrazení nebo Editace

Název

Např. mapview

URL

https://geoedit.lightcomp.cz

API Key

volitelně, dle sdělení poskytovatele