5.4. Integrace s DSpace

Pro uložení digitálních objektů je jednou z používaných aplikací systém DSpace. Součástí Elza je integrace na toto úložiště.

Integrace je možná s DSpace verze 6.3