1. O dokumentaci

Vážení uživatelé, dostává se Vám do rukou dokumentace k aplikaci ELZA. Dokumentace je rozdělena do několika tématických bloků.

1.1. Co je nového v Elze

Popis novinek v jednotlivých verzích aplikace Elza.

Kapitola Co je nového v Elze

1.2. Uživatelská dokumentace

Dokumentace pro uživatele je tvořena částmi:

1.3. Implementační dokumentace

Jedná se o zvláštní blok dokumentace určený k plánování implementace aplikace v dané instituci. Část Průvodce implementací aplikace Elza v paměťové instituci popisuje předpoklady a postupy pro její úspěšné zvládnutí.

1.4. Administrátorská dokumentace

Administrátorská dokumentace je určena pro odborné uživatele, kteří budou provádět instalaci aplikace Elza, spravovat uživatele, uživatelská oprávnění a provádět základní nastavení aplikace. Výchozím dokumentem je Administrátorská dokumentace s popisem instalace systému a jeho nastavení. Další informace je možné získat v Implementační dokumentaci a v části Pokročilá témata.