5.9. Integrační skript

Do konfigurace aplikace je možné přidat odkaz na integrační skript, který je poté vložen do stránky s aplikací. Integrační skript umožňuje do aplikace přidat vlastní záhlaví a zápatí ke každé stránce.

5.9.1. Konfigurace

Integrační skript je volitelným nastavením. Uvádí se URL s odkazem na skript ke stažení.

Příklad:

elza:
 integrationScriptUrl: "https://frnk.lightcomp.cz/download/elza/integrationTest/integrationTest.js"

5.9.2. Funkce

Aplikace Elza od integračního skriptu očekává vytvořené funkce renderIntegrationHeader a / nebo renderIntegrationFooter.

Do funkcí integračního skriptu jako parametr vstupuje element, který je pro tyto funkce připravený, a do kterého tyto funkce mohou vkládat obsah.

renderIntegrationHeader(headerElement: HTMLDivElement)

Příklad

function renderIntegrationHeader(headerElement){
  if(versionNumber){
    headerElement.style.backgroundColor = "#f00";
    headerElement.style.color = "#fff";
    headerElement.style.padding = "0.5em";
    headerElement.style.fontWeight = "bold";
    headerElement.style.fontSize = "2em";
    headerElement.style.lineHeight = "1em";

    const footerContent = document.createElement("span");
    footerContent.textContent = "TEST";
    headerElement.appendChild(footerContent);
  }
}

renderIntegrationFooter(footerElement: HTMLDivElement)

Příklad

function renderIntegrationFooter(footerElement){
  if(versionNumber){
    footerElement.style.backgroundColor = "#333";
    footerElement.style.color = "#fff";
    footerElement.style.padding = "0.5em";
    footerElement.style.textAlign = "right";
    footerElement.style.fontWeight = "bold";
    footerElement.style.fontSize = "1em";
    footerElement.style.lineHeight = "1em";

    const footerContent = document.createElement("span");
    footerContent.textContent = "Verze aplikace: " + versionNumber;
    footerElement.appendChild(footerContent)
  }
}

Globální proměnné

Proměnná

Hodnota

versionNumber

verze aplikace elza

serverContextPath

relativní cesta k aplikaci