4.6. Zálohování

Aplikace Elza ukládá data primárně do relační databáze. Vygenerované výstupy, logy a definice balíčků jsou uloženy v pracovním adresáři. Je možné zálohovat aplikaci jako součást zálohování celého virtuálního počítače. Druhou možností je provádět samostatné zálohy databáze.

Zálohovat by se měla:

4.6.1. Doporučení pro zálohování

Aplikace umožňuje dlouhodobé uložení archivních metadat. Z tohoto důvodu je významné pravidelné zálohování. Frekvence zálohování je dána konkrétním způsobem nasazení, zvyklostmi v dané organizaci a dalšími faktory. Následující tabulka ukazuje návrh možného způsobu a frekvence zálohování.

Položka

Frekvence

Úplná záloha DB

1x týdenně, např. so 2:00

Záloha úložiště

1x týdenně pomocí RSYNC, např. so 3:00

Při režimu týdenních záloh je vhodné uchovávat minimálně 8 posledních záloh (ca. za poslední dva měsíce) a potom minimálně vybrané zálohy po delší dobu, např. roční zálohy po dobu 10-ti let.

4.6.2. Zálohování databáze

Je možné provádět úplnou zálohu databáze. Ze zálohovacího procesu je vhodné vyjmout tabulky, které mají povahu cache a jejich obsah je při startu Elza automaticky obnoven.

V závislosti na míře zaplněnosti databáze lze u středně velké instalace očekávat velikost jedné zálohy v řádu jeden až několik GB.

Tabulky jejichž obsah není nutné zálohovat (definici však ano):
  • ap_cached_access_point

  • arr_cached_node

Příklad příkazu pro zálohování:

pg_dump -Fc --exclude-table-data=ap_cached_access_point --exclude-table-data=arr_cached_node -U elza -w -f elza.dump elza

4.6.3. Zálohování souborů

Navíc k zálohování databáze je vhodné zálohovat soubory, které jsou uloženy v pracovním adresáři aplikace. Konkrétně se jedná o obsah složky <WORK>/dms. Ve složce jsou uchovány vytvořené výstupy v Elza a soubory, které jsou připojeny k archivnímu popisu v podobě příloh.

Ostatní složky se nedoporučuje zálohovat, resp. jejich obsah je možné při instalaci plně obnovit.