4.4. Aktualizace na verzi 2.0

Aktualizace na novou verzi vyžaduje několik kroků z pohledu administrátora systému.

Postup aktualizace se liší v závislosti na používané verzi aplikace, způsobu jejího nasazení a případných provedených lokálních úpravách. Tento návod je doporučeným postupem pro typové instalace z binární distribuce.

Předpokladem pro provedení aktualizace je nainstalovaná verze 1.0 a vyšší. Před aktualizací je vhodné zálohovat původní data tj. databázi aplikace a pracovní adresář work.

Poznámka: Aktualizace ze starších verzí než-li 0.17.1 není podporována. V takovém případě je nutné provést nejprve aktualizaci na verzi 0.17.1 a následně aktualizaci na verzi 2.0.

4.4.1. Stažení nové verze a konfigurace

Stáhněte si novou verzi aplikace a proveďte její konfiguraci shodně s původní konfigurací dle bodu Konfigurace a spuštění Elza.

4.4.2. Postup aktualizace

  1. Zastavte aplikaci Elza

  2. Proveďte aktualizaci aplikace

  3. Spusťte aplikaci Elza

  4. Proveďte aktualizaci balíčků (pokud není nastaveno dle Automatizace aktualizace balíčků)

  • CZ_BASE na verzi 34 a vyšší

  • ZP2015 na verzi 178 a vyšší

4.4.3. Odstranění samostatného Tomcat

Do verze 2.0 byla aplikace Elza obvykle instalována formou WAR balíčku do aplikačního serveru Tomcat. Od verze 2.0 je aplikační server přímo součástí Elza. Pro přechod ze samostatného aplikačního na vložený proveďte tyto kroky:

  1. Proveďte novou instalaci Elza dle: Instalace pomocí binární distribuce

  2. Zkopírujte původní konfigurační soubor elza-ui.yaml do složky config a změňte jeho pojmenování na elza.yaml

  3. Spusťte a zkontrolujte novou instalaci

  4. Odstraňte původní instalaci v aplikačním serveru

Po převedení na novou verzi bude aplikace naslouchat na portu 8080. Port, kde je aplikace dostupná, je možné opravit pomocí nastavení server.port, viz: Nastavení webového serveru.