4.8. Šablony výstupů

Šablony slouží pro generování výstupů z aplikace. Šablony se do aplikace nahrávají formou balíčků.

Pro vytváření výstupů jsou k dispozici tři nástroje:

  • Jasper Reports

  • FreeMarker

  • Nativní formát Elza

Každý z uvedených nástrojů je vhodný pro jiný typ výstupu. Jako výchozí bod lze použít standardně dodávané šablony a tyto následně upravit dle konkrétní potřeby.

4.8.1. Jasper Reports

Nástroj primárně slouží pro tvorbu výstupů do PDF, variantně ho lze použít pro tvorbu výstupů do dalších formátů: MS Word, LibreOffice, HTML a další.

Odkaz na nástroj: Jaspersoft Studio

V poli ENGINE se uvede JASPER

4.8.2. FreeMarker

Nástroj primárně slouží pro tvorbu výstupů do textových formátů, typicky XML, TXT, HTML.

Odkaz na nástroj: Apache FreeMarker

V poli ENGINE se uvede FREEMARKER

4.8.3. Nativní formát Elza

Výstupem je nativní formát Elza. Jedná se o speciální výstupní nástroj, který nemá další konfiguraci.

V poli ENGINE se uvede DE_XML