4.1. Úvodní informace o aplikaci

Aplikace Elza je aplikace pro zpracování archiválií a přípravu archivních pomůcek. V této kapitole jsou popsány její základní technické vlastnoti a požadavky pro její provoz.

Aplikace je k dispozici ve třech formách:

Instalátor pro MS Windows

vhodné pro ověřování funkcí aplikace na desktopu

Připravené binární balíčky

vhodné pro produkční prostředí

Ve formě zdrojového kódu

vhodné pro další vývoj a případnou customizaci

4.1.1. Charakteristika aplikace

Software Elza je webová aplikace s vícevrstevnou architekturou. Data jsou ukládána do relační databáze. Server je Java aplikace vyžadující pro pro provoz Java Servlet kontejner (Apache Tomcat, Jetty). Uživatelské rozhraní je dostupné formou webové aplikace. Ta je vytvořena pomocí technologie HTML5 a JavaScript/React. Komunikace mezi uživatelským rozhraním a serverovou částí je postavena na principu REST rozhraní a pro některé části využívá technologii WebSocket.

Aplikace Elza může být integrována s dalšími systémy, jako jsou systémy pro správu přístupových bodů (INTERPI), či systémy pro práci s digitalizáty.

4.1.2. Server

Hardwarové požadavky

Požadavky

Minimální

Doporučené

Velikost RAM

4GB

8GB

Dostupné místo na disku

4GB

16GB

Rezervované místo pro databázi

15GB

60GB

Hardwarové požadavky vycházejí z předpokládané zátěže jedné instance aplikace.

Zátěž je dána zejména těmito faktory:
 • počet současně pracujících uživatelů

 • maximální velikost jednoho archivního souboru (počet jednotek popisu)

 • množství archivních entit (napojení na CAM)

Softwarové požadavky

Požadavky

Verze

Java

8

Databázový server PostgreSQL

10 a vyšší

Uložení dat

Doporučeným databázovým serverem je PostgreSQL. Alternativně je možné používat také Microsoft SQL Server nebo embedded databázi H2.

Je možné uvažovat o použití i jiných databází (např: Oracle), které ale musí umožňovat tyto funkce:

 • existence JDBC ovladačů

 • podpora v nástroji LiquiBase

 • podpora Common Table Expression s rekurzivními dotazy

 • podpora datového typu Geometry

4.1.3. Klientská aplikace

Hardwarové požadavky

Požadavky

Minimální

Doporučené

Rozlišení

1024 x 768

1920×1080 nebo 1280x1024

RAM pro prohlížeč s aplikací

1GB

Podporované prohližeče

Prohlížeč musí implementovat standard HTML5, JavaScript 6+

Podporované prohlížeče aktuální verzi aplikace Elza:
 • Google Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Internet Explorer 11

 • Microsoft Edge

Částečná podpora:
 • Apple Safari