3.4.2. Skupiny

Tato obrazovka slouží jako přehled uživatelských skupin v systému.

Horní panel

ad-sk-hp

crcl-pl Přidat skupinu

Otevře dialog pro přidání skupiny

Pro přidání skupiny je nutné zadat tyto údaje

  • Název (POVINNÉ)

    • Název přidávané skupiny.

  • Kód (POVINNÉ)

    • Kód reprezentující skupinu (po vytvoření není možno změnit).

  • Popis

    • Popis skupiny.

trash Vymazat skupinu

Vymaže právě vybranou skupinu.

edit-2 Upravit skupinu

Otevře dialog pro úpravu skupiny. Dialog je shodný s dialogem pro přidání skupiny, pouze nelze změnit kód skupiny.

Levý panel

ad-sk-lp

V tomto panelu je zobrazen seznam všech skupin uživatel. V tomto seznamu je možné vyhledávat pomocí vyhledávacího pole umístěného nad tímto seznamem.

Prostřední panel

ad-sk-sp

V tomto panelu jsou zobrazeny informace o vybrané skupině. Je zde možné přidávat uživatele do vybrané skupiny a dávat skupinám oprávnění, která jsou pak aplikována na členy této skupiny.