3.4.5. Úlohy na pozadí

Některé typy úloh jsou v Elza spouštěny na pozadí. Jedná se o
  • vyhodnocování stavu jednotek popisu

  • provádění hromadných akcí

  • tvorbu výstupů

Maximální množství paralelně spuštěných úloh lze nastavit v konfiguraci aplikace. Přehled běžících úloh a míra zatížení systému je dostupná z menu aplikace v části Administrace.

Náhled na zatížení systému je k dispozici pro uživatele s oprávněním Superuživatel.

../../_images/background-tasks.png