3.4.1. Uživatelé

Tato obrazovka slouží pro správu uživatelů zaznamenaných v systému.

Horní panel

ad-uz-hp

crcl-pl Přidat uživatele

Otevře dialog pro přidání nového uživatele

 • Osoba (POVINNÉ)

  • Osoba v systému ke které bude uživatel přiřazen. Pokud k němu žádná osoba neexistuje je možné vytvořit novou.

 • Uživatelské jméno (POVINNÉ)

  • Jméno, pod kterým se bude uživatel přihlašovat do systému.

 • Heslo (POVINNÉ)

  • Heslo, kterým se uživatel při přihlášení prokáže.

 • Opakovat heslo (POVINNÉ)

  • Slouží pro kontrolu správnosti zadaného hesla.

no Zneplatnit účet

Deaktivuje účet uživatele.

key Změnit heslo

Změní heslo uživatele.

edit-2 Upravit jméno

Upraví jméno uživatele. Pro změnu jména je potřeba změnit i uživatelské heslo.

Levý panel

ad-uz-lp

V tomto panelu je zobrazen výpis všech uživatelů v systému. V tomto seznamu lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole na vrchu seznamu. Pod vyhledávacím polem se nachází rozbalovací menu pro volbu výpisu všech nebo jen aktivních uživatelů.

Prostřední panel

ad-uz-sp

V tomto panelu se nacházi informace o vybraném uživateli. Je zde možno uživatele přidat do skupin nebo mu dát oprávnění.