3.4.7. Zobrazení aplikačního logu

Uživatel s oprávněním Superuživatel má možnost si zobrazit záznam z aplikačního logu pro snazší identifikaci případného problému.

Aplikační log je dostupný jen v případě správné konfigurace. V rámci konfigurace musí být nastavena volba: elza.logFile.