5.1.8. Seznam literatury

[1] WANNER, Michal. Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, doplněné a rozšířené vydání. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. ISBN 978-80-86466-78-1.

[2] THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FORUM. TOGAF Version 9.1. Van Haren Publishing, 2011. ISBN 978908753679C. Dostupné také z: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/

[3] TOGAF® 9.1 Translation Glossary: English – Czech [online]. The Open Group, 2013 [cit. 2016-10-30]. ISBN 1-937218-33-1. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/oficialni-togaf-slovnik-pdf.aspx

[4] CMMI for Services, Version 1.3: Improving processes for providing better services [online]. Pittsburgh, Pennsylvania, United States: Carnegie Mellon University, 2010 [cit. 2016-10-28]. Dostupné z: http://cmmiinstitute.com/system/files/models/CMMI_for_Services_v1.3.pdf