5.1.1. Cíl metodiky

Metodika implementace pořádacího software Elza je návodem umožňujícím zavedení a využívání aplikace pro zpracování archiválií. Metodika umožňuje provedení implementace v akreditovaných archivech dle zákona 499/2004 Sb. Primárním účelem takto zavedené aplikace je pořádání archiválií v souladu se Základními pravidly pro zpracování archiválií [1]. Metodika klade důraz na takový způsob implementace aplikace, který vede k zajištění její dlouhodobé udržitelnosti a použitelnosti pro instituci. Metodika je určena pro všechny typy archivů (státní archivy, soukromé archivy i specializované) a jejich vedoucí pracovníky odpovědné za provedení implementace software v podmínkách instituce.

Předpoklady pro aplikaci metodiky:

  • organizace má zpracovánu svou vlastní strategii / vizi rozvoje ICT (v případě státních institucí by měla být v souladu s usnesení vlády č. 889 ze dne 2.11.2015)

  • organizace má vybudovánu základní ICT infrastrukturu

  • aplikace ELZA byla vybrána jako pořádací software

  • zpracování archiválií bude v souladu se Základními pravidly pro zpracování archiválií

Metodika je kompatibilní s fázemi implementace a terminologii dle standardu TOGAF [2].