5.2. Integrace s CAM

Pro sdílení archivních entit je využíván systéme CAM. Součástí Elza je integrace na tento systém.