3.3.8. Oprávnění a archivní entity

Oprávnění pro práci s archivními entitami se nastavuje v modulu Administrace, a to na úrovni všech oblastí archivních entit nebo zvlášť pro každou oblast.

Viz Oprávnění.