5.5.1. Úvod

Služba umožňuje převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.

Výstup převodu

Součástí každého požadavku na převod je uvedení emailové adresy, kam je zaslán výsledek převodu. Výsledek je zaslán jako balíček ve formátu ZIP. Ten obsahuje obvykle dva soubory:

  • fund.xml - výsledný soubor pro import do Elzy

  • protocol.txt - textový soubor s protokolem o provedené konverzi; v souboru jsou uvedeny případné chyby při převodu