5.5.2. Nastavení převodu

Pomocí konfigurace je možné specifikovat mapování pro konverzi Vašich dat.

# Konfigurace mapování vybraných hodnot z db Janus na hodnoty v Elza.
# Upoznění: U jednotlivých řádků konfigurace musí být zachováno a dodrženo správné odsazení.
# Neupoužité sekce mohou být smazány.

mappings:

 # typy jednotek popisu
 unitTypes:
  spis: ZP2015_UNIT_TYPE_OTHER
  obraz: ZP2015_UNIT_TYPE_KRE

 # typy obalů
 packetCodes:
  kart.: ZP2015_BOX
  krab.: ZP2015_BOX
  desky: ZP2015_FASCICLE

 # jiná označení
 otherIds:
  sign.: ZP2015_OTHERID_SIG_ORIG