5.2.1. Nastavení pro CAM

Integraci na systém CAM je nutné vždy samostatně nastavit. Integrace se využívá pro napojení na systém CAM a další obdobné systémy se shodným typem rozhraní. Při tvorbě nastavení je nutné zvolit typ napojení. Typ napojení není možné později jednoduše změnit.

Typy napojení: #. CAM - standardní rozhraní pro CAM, jako párovací znak se používá CAM ID (číselný identifikátor). #. CAM kompletní - standardní rozhraní pro CAM, odlišnost je v tom, že jsou automaticky staženy všechny entity uložené v CAM a vytvořena jejich lokální kopie. #. CAM UUID - napojení určené pro jiné informační systémy využívající rozhraní CAM a jako primární identifikátor využívají UUID. Obvykle využíváno pro napojení na specializované informační systémy.

Dodatečná nastavení

Vyjma základních nastavení napojení v uživatelském rozhraní je možné některá další nastavení provést v konfiguračním souboru. Primárně se jedná o nastavení časovačů pro automatickou synchronizaci. Způsob těchto dodatečných nastavení a zda je uplatnit by měl vycházet z dokumentace daného externího systému.

Nastavení se provádí v konfiguračním YAML souboru v části elza.accesspoints. Nastavení je vázáno na konkrétní napojení a to pomocí kódu externího systému.

Příklad nastavení:

elza:
 accesspoints:
  sync:
   # Nastavení pro každý systém je v samostatném bloku
   # Povinně se uvede jeho kód
   - code: CAM
    # Nastavení prodlevy v sekundách mezi kontrolami
    # stavu.
    syncDelay: 60
    # CRON výraz pro určení okamžiku reset transakce
    resetAt: "0 0 6 * * Sun"

Doporučení pro CAM (testovací)

 1. Nastavení synchronizace každých 5 minut

 2. Nastavení restartu synchronizační transakce každou sobotu. Po synchronizaci testovací instance CAM s produkční

elza:
 accesspoints:
  sync:
   # Nastavení pro každý systém je v samostatném bloku
   # Povinně se uvede jeho kód
   - code: CAM
    # Nastavení prodlevy v sekundách mezi kontrolami
    # stavu.
    syncDelay: 300
    # CRON výraz pro určení okamžiku reset transakce
    resetAt: "0 0 6 * * Sun"

Doporučení pro CAM (produkční)

 1. Nastavení synchronizace každých 5 minut

elza:
 accesspoints:
  sync:
   # Nastavení pro každý systém je v samostatném bloku
   # Povinně se uvede jeho kód
   - code: CAM
    # Nastavení prodlevy v sekundách mezi kontrolami
    # stavu.
    syncDelay: 300

Nastavení Java

V současných distribucích Java jsou zakázány ve výchozím nastavení starší způsoby šifrování HTTPS přenosu, které mohou být využívány pro připojení k systému CAM na straně NA ČR.

Zakázaný algorismus: SHA1withRSA

Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed on signature algorithm: SHA1withRSA

V případě výskytu uvedené chyby je nutné příslušnou metody/algoritmus povolit v nastavení Java, konkrétně v souboru java.security, případně zadat při spuštění aplikace cestu k jeho lokální kopii s upraveným nastavením (parametr: ‚‘-Djava.security.properties=<URL>‘‘).

V mnoha distribucích (RedHat a jeho klony, OpenSuse, …) je přidán balík crypto-policies a v rámci jeho nastavení jsou definována výchozí nastavení požadavků na šifrování. Přítomnost tohoto systému lze ověřit existencí souboru /etc/crypto-policies/back-ends/. V takovém případě je obvykle možné aktivovat SHA1withRSA pomocí příkazu (nutno ověřit v dokumentaci systému):

update-crypto-policies --set DEFAULT:SHA1