5.2.2. Změna typu napojení

Typ napojení na externí systém nelze v průběhu jeho existence měnit. Na základě zvoleného typu napojení jsou určitým způsobem ukládány informace o napojených entitách. Změnou typu by došlo ke vzniku nekonzistence v DB.

Výjimkou je možnost změny mezi typem CAM a CAM_COMPLETE. Tuto změnu je možné realizovat přímým zásahem do databáze.

Postup přechodu z CAM na CAM_COMPLETE

  1. V nastavení externího systému je nutné vybrat oblast pro ukládání entit

  2. Zastavení Elza

  3. V databázové tabulce ap_external_system je nutné změnit typ systému na CAM_COMPLETE. Příklad změnového skriptu v případě existence jednoho externího systému:

update ap_external_system set type='CAM_COMPLETE';
  1. Kontrola prvotní transakce v tabulce ap_binding_sync. Pokud v tabulce existuje záznam pro externí systém je nutné nastavit poslední transakci na výchozí hodnotu: 91812cb8-3519-4f78-b0ec-df6e951e2c7c. Pokud v tabulce žádný záznam není, neprovádí se žádná změna.

  2. Nastavení časovače v konfiguraci Elza pro automatické aktualizace z CAMu.