2.7. Změny v jednotlivých sestaveních

2.7.1. verze 2.8.20

 • Nově: 8978 - Kopie oprávnění osoby - kopírování skupin

 • Nově: 8436 - Export archivního souboru bez UUID jednotek popisu a přístupových bodů (entit)

 • Oprava: 8955 - Tabulkové zobrazení - nekorektní chování u prvků se specifikacemi a hodnotou (PP Jiná označení, Jiné datace, Množství, Jiné rozměry, Úroveň vyznamenání)

 • Oprava: 9009 - Nelze založit entitu pomocí entity-create

 • Oprava: 8961 - Archivní entity - editor revizí - zdvojení specifikace v serializované hodnotě události

ZP, v 245

 • Nově: 8851 - Podtyp: technická dokumentace (doporučené role entit vždy - nejen v INV a KAT)

 • Nově: 8985 - Nový prvek popisu: Role entit (TEXT)

 • Nově: 8960 - Podtyp: korespondence

 • Nově: 8993 - EAD3 - typ archiválie na složce, jednotlivosti a části jednotlivosti

 • Oprava: 8883 - Uložení - Lokace archiválií (prvky jsou doporučené)

CZ_BASE, v 64

 • Nově: (přenos z CAM, úkol 371) - Umožnění kódu ISO-3166-2 i pro obce

 • Nově: 7663, #8982 - Generátor chronologického doplňku a jeho kontrola

 • Nově: 9018 - Generátor doplňku - obecný doplněk: odlišnost u typu geoobjektu „autonomní část státu“ a „jiná část státu“

 • Nově: 9019 - Nerozlišování velkých a malých znaků při zjišťování jedinečnosti jména v rámci jedné entity - viz také CAM: R_UNQ_002

2.7.2. verze 2.8.19

 • Nově: Administrace: Funkce pro kopii oprávnění mezi uživateli

 • Nově: Arch. entity - Přejmenování uživatel => autor poslední změny

 • Nově: Arch. entity - Pro změnu na stav ke schválení musí být entita bez chyb

 • Oprava: 8963 - Nelze přidat JP z jiného AS

 • Oprava: 8956 - Pomalá deduplikace entit - první část

 • Oprava: 8975 - Nepropojení entit z CAM při postupném stahování

 • Oprava: Zadávání osobních klíčů pro komunikaci s CAM

 • Oprava: 8967 - Zápis entity do externího systému - chyba: Nelze smazat part, který má aktivní návazné party

ZP, v 244

 • Nově: 8941 - Prvek Formální název jednotky popisu - změna na doporučený (alternativa k PP Autorské dílo)

 • Nově: 8960 - Podtyp: korespondence

2.7.3. verze 2.8.18

 • Oprava: 8944 - Zápis entity do externího systému - kontrola platnosti entity uživatele

 • Oprava: 8946 - Nelze editovat sloučené entity

 • Oprava: Zápis entity do externího systému - neaktualizuje se informace o posledním autorovi změny

ZP, v 243

 • Oprava: Přejmenování scénárista -> scenárista

 • Oprava: Podtyp tech. dokumentace

2.7.4. verze 2.8.17

 • Oprava: 8909 - Chyba při synchronizaci s CAM

ZP, v 242

 • Oprava: 8904 - EAD - délka filmového a zvukového záznamu

 • Oprava: 8910 - Vícejazyčný popis v EAD3

2.7.5. verze 2.8.16

 • Nově: Možnost využívání osobních klíčů pro CAM (CAMEditor)

 • Nově: 8877 - Cache pro oprávnění uživatele (JWT token/CAMEditor)

 • Nově: Úprava způsobu zobrazení souřadnic - souhrnné údaje

 • Oprava: přidání oprávnění - zaslání změny přes WebSocket jen pokud k ní došlo

 • Oprava: obnova propojení dvou již stažených entit z CAM

ZP, v 241

 • Nově: 8851 - Podtyp: technická dokumentace (doporučené prvky vždy - nejen v INV a KAT)

 • Nově: 8883 - Uložení - Lokace archiválií (rozšíření a prvky popisu)

 • Nově: 8898 - Nový prvek popisu: Měřítko - strukturovaně

 • Oprava: 8897 - Počet archiválií u podřízených jednotek popisu pro kartotéky

2.7.6. verze 2.8.14

 • Nově: #8868 - Entity s křížovými odkazy nelze v některých případech odeslat do CAM, pokud ani jedna z nich ještě není v CAM

 • Nově: Odesílání entit do CAM s osobním klíčem

 • Nově: #8843 - Editor souřadnic - úprava velikost okna

 • Nově: Možnost kontroly obsahu řetězců z pravidel

 • Oprava: #8861 - Výstupy - použití filtru Omezení přístupnosti - rozsah: skrytá nebo nepřístupná JP

 • Oprava: #8845 - Uplatněné omezení přístupnosti - popis Nepřístupný prvek obsah

 • Oprava: #8811 - Netiskne se celý text v poli Zdroje informací

 • Oprava: #8856 - Chyba při odeslání do CAM

 • Oprava: #8847 - Nelze vygenerovat výstup v případě cyklických vazeb

ZP, v 239

 • Nově: Export EAD dle revize 240301, tj. platné od březen 2024, viz #8798 - EAD3 -rozměry, hmotnost množství

 • Nově: #8867 - Datace textově bude možné uvést pouze po editaci Datace vzniku

 • Nově: #8851 - ZP - Podtyp: technická dokumentace (oprava MS)

2.7.7. verze 2.8.13

 • Nově: Editace přímá editace mapových souřadnic

 • Nově: Možnost změny názvu aplikace

 • Oprava: 8840 - Chyba odeslání změny v entitě do CAMu

2.7.8. verze 2.8.12

 • Nově: Možnosti výpočtu lhůt omezení přístupnosti

ZP, v 238

 • Nově: Výpočet lhůty pro omezení přístupnosti (pro export i výstup do PDF)

 • Nově: Zahrnutí vypočtených omezení přístupnosti do výstupu EAD

 • Oprava: Funkce filtru „Omezení přístupnosti“

2.7.9. verze 2.8.11

 • Oprava: 8814 - Archivní entity - chybějící tlačítko Místa použití při integraci CAM_COMPLETE

ZP, v 237

 • Nově: Uvádění textové podoby omezení přístupnosti - včetně poznámky a datace při exportu AS

2.7.10. verze 2.8.10

 • Oprava: 8810 - Nefunkční export do EAD

2.7.11. verze 2.8.9

 • Nově: 8436 - Export archivního souboru bez UUID jednotek popisu a přístupových bodů (entit)

 • Nově: 8791 - Import dat ve formátu ZIP

 • Oprava: 8799 - Chyba mapování externích systémů

 • Oprava: 8800 - Entity - jen 128 verzí hesla

 • Oprava: 8804 - Nelze upravit pole v tabulkovém zobrazení není možné

 • Oprava: 8806 - Strukturované typy - dlouhé hodnoty textu

 • Oprava: 8763 - oprava nacitani typu externiho systemu

ZP, v 236

 • Oprava: 8797 - Entita se nezobrazuje v rejstříku v tištěné pomůcce

 • Oprava: 8801 - Znaky francouzského è a æ v kartách - netisknou se

2.7.12. verze 2.8.8

 • Nově: Integrační rozhraní pro náhled a editaci souřadnic

 • Nově: Změna funkce Zmrazení referenční označení

 • Nově: 8763 - Skrytí tlačítka pro odstranění entity v případě CAM_COMPLETE

 • Oprava: 8784 - Tabulkové zobrazení - ignoruje odebrání všech filtrů

 • Oprava: 8320 - Tabulkové zobrazení - výchozí prvky popisu a jejich pořadí

 • Oprava: 8771 - Agregování datace vzniku EJ a celého AS neprobíhá v některých případech korektně

 • Oprava: 8644 - Zápis entity do externího systému - selhání

 • Oprava: 8770 - PP Role entit - při použití příznaku „výjimka“ nelze přidat další specifikaci prvku

 • Oprava: 8761 - Problém s mazáním části fondu

ZP, v 235

 • Nově: 8767 - Rozšíření pro Dílčí listy NAD

 • Nově: 8768 - PP Šířka/průměr - přejmenování na PP Šířka

CZ_BASE, v 63

 • Nově: 8764 - Sjednocení pravidel pro CAM: R_BDG_005 ulice, nábřeží, náměstí - oprava

 • Nově: 8764 - Sjednocení pravidel pro CAM: pro typ formy jména lze zvolit „dle jiných pravidel“

 • Nově: 8764 - Sjednocení pravidel pro CAM: v souřadnicích typu BOD lze zadat nově jen bod

 • Nově: 8764 - Sjednocení pravidel pro CAM: Použití kódu ISO 3166-2 u GT_MUNIPDISTR (obec se sirsi pusobnosti)

2.7.13. verze 2.8.7

 • Nově: 8745 - Tabulkové zobrazení - prvky pro odkazy - hromadné úpravy neumožňují editovat část Popisek

 • Nově: 8660 - Potlačení vybraných tlačítek v menu na základě předvoleb

 • Nově: 8747 - Editor revizí - nabídka změny do stavu Revize ke schválení pouze u entit bez chyb validace

 • Oprava: tooltip pro prvku popisu bez hodnoty (výjimka)

 • Oprava: 7876 - Integrace s PEvA - omezení funkcionality Upravit vlastnosti AS pouze na Superuživatele

ZP, v 234

 • Nově: 8724 - EAD3 - strukturovaná technika záznamu

 • Nově: 8754 - Zvýraznění hypertextových odkazů ve výstupu PDF

 • Nově: 8758 - PP Informace o zpracování - nastavení jako doporučeného při prvotním nastavení způsobu pořádání

 • Oprava: 8757 - PP Charakter poškození - formátování tiskového výstupu v úvodu

 • Oprava: 8760 - PP Jazyk v modulu Výstupy - nelze přidávat další jazyky

 • Oprava: 8656 - Princip dědičnosti v Elza - nový PP Jazyk archivního souboru - úprava tisku

2.7.14. verze 2.8.6

 • Oprava: 8741 - Režim prohlížení souboru - zobrazení entity v JP nefunkční

 • Oprava: 8735 - TopologyException: side location conflict

 • Oprava: 8734 - Nefunkční synchronizace s CAM

 • Oprava: 6894 - Špatné chování dialogu při importu jednotek popisu ze souboru

 • Oprava: 8722 - Volání swagger-ui kontroluje CORS

ZP, v 233

 • Nově: 8656 - Princip dědičnosti v Elza - nový PP Jazyk archivního souboru - tisk

2.7.15. verze 2.8.5

 • Nově: 8626 - Archivní entity - odstranění duplicit - sloučení do schválené entity a vytvoření revize

 • Nově: 8668 - Možnost odeslání revize do CAM po jejím schválení

 • Nově: zvýšení prodlevy zobrazení tooltipu u datace

 • Nově: 8674 - Souběžná změna prvku popisu

 • Oprava: 8729 - Připojení entity do PP Role entit, Zpracovatel, Původce - nelze přes ikonu a výběr v okně

 • Oprava: 8734 - Nefunkční synchronizace s CAM

 • Oprava: 8694 - Souřadnice - nepřevedení záporných hodnot (západní délky a jižní šířky)

 • Oprava: 8699 - Administrace - chyba zobrazení v uživatelském rozhraní

 • Oprava: 7876 - Integrace s PEvA - omezení funkcionality Upravit vlastnosti AS pouze na Superuživatele

ZP, v 232

 • Nově: 8656 - PP Jazyk archivního souboru - pravidla použití

 • Nově: 8595 - EAD - úprava dle exportu dle spec 06/2023 - doplnění jazyku archivního souboru

CZ_BASE, v 62

 • Nově: 8656 - PP Jazyk archivního souboru

2.7.16. verze 2.8.4

 • Nově: 8626 - Archivní entity - odstranění duplicit - sloučení do schválené entity a vytvoření revize

 • Nově: 8648 - Souběžná změna revize - dokončení

 • Nově: 8720 - Archivní entity - při změně podřízené části popisu aktualizace nadřízené části

 • Nově: 8659 - Automatický výběr oblasti při importu pokud je jen jedna

 • Nově: 7781 - Našeptávače s nabídkou entit - doplnění informací o napojované entitě o PP Stručná charakteristika

 • Nově: 8680 - Arch. entity - Zachování pohledu revize při přechodu na URL/refresh

 • Nově: 8678 - Podrobnější hlášení chyby při exportu

 • Nově: 8647 - Zápis entity do externího systému - doplnění chybové hlášky o podrobný popis chyby v případě selhání

 • Oprava: 8717 - Tabulkové zobrazení: nefunkční filter pro číselné hodnoty je přesně

 • Oprava: 8664 - Tiskový výstup - pořadí původců přetáhnutím myší se neudrží

 • Oprava: 8688 - Selhání Undo

 • Oprava: 8657 - Administrace - nefunkční funkce Upravit skupinu

ZP, v 231

 • Nově: 8409 - PP Jiné rozměry - tisk, průměr a další

 • Oprava: 8422 - Neevidovaná jednotlivost jako samoobal

 • Oprava: 8683 - Selhání exportu EAD při existenci více pomůcek k NAD

 • Oprava: 8686 - Tiskové výstupy PDF - PP Odkazy (URL) a PP Odkaz na digitalizát

2.7.17. verze 2.8.3

 • Nově: 8647 - Zápis entity do externího systému - doplnění chybové hlášky o podrobný popis chyby v případě selhání

 • Nově: 8658 - Možnost přechodu do části entit zapsáním: https://URL Elza/entity/

 • Nově: 8659 - Import entit ze souboru - omezení oblastí

 • Oprava: 8681 - Nelze upravit vztah u revize entity

 • Oprava: 8678 - Podrobnější hlášení chyby při exportu - backend

 • Oprava: 8643 - Fronta synchronizace - nefunkční podmínka volby oblastí

 • Oprava: 8631 - Změna preferovaného označení a jeho zaslání do CAMu

 • Oprava: 8665 - Zobrazení dlouhých textů v modulu pořádání

 • Oprava: 8632 - Přidání repozitáře k Dao při vyžádání

 • Oprava: 8397 - Odstranění části popisu archivní entity

ZP, v 230

 • Nově: 8595 - EAD - úprava dle spec 06/2023 (základ dědičnosti)

 • Nově: 8409 - PP Jiné rozměry - obrazové pole, metráž, průměr + celková úprava pravidel

 • Oprava: 8595 - EAD - úprava dle spec 06/2023 (uvádění datace)

 • Oprava: 8676 - EAD - chybí deklarace verze

2.7.18. verze 2.8.2

 • Nově: 8617 - Editor revizí - akce Potvrzení revize - zadání komentáře

 • Nově: 8592 - Administrace - proklik na uživatele z aktivních relací

 • Oprava: 8649 - Archivní soubory - export do XML - chybí PP Uplatněné omezení přístupnosti

 • Oprava: 8652 - Kopirovani odkazu na DAO

 • Oprava: 8638 - Administrace/Archivní soubory - mizí zaškrtávátka

 • Oprava: 8588 - Tabulkové zobrazení - nelze vybrat entitu pro Roli entit přes obrazovku hledání a úpravy entit

 • Oprava: 8599 - Revize entit: V historii entity se zobrazují i smazané revize

 • Oprava: 8605 - Fronta synchronizace s externím systémem - chybí v UI

ZP, v 229

 • Nově: 8661 - Tisk: Uvádění uplatnění omezení přístupnosti v PDF

2.7.19. verze 2.8.1

 • Nově: 8627 - Odkaz na archivní entitu v modulu Archivní soubory - otevření v novém okně/kartě prohlížeče

 • Nově: 8600 - Asynchronní generování exportu a jeho stažení + nové API

 • Nově: 8608 - Úprava administrace - přidání ID osob do URL

 • Nově: úprava zobrazení balíčků digitalizátů ze souborového systému

 • Nově: 7876 - Integrace s PEvA - omezení funkcionality Upravit vlastnosti AS pouze na Superuživatele - první část

 • Nově: 7741, 8609 - Tabulkové zobrazení - přidání hodnoty prvku popisu

 • Nově: 5720 - Vyhledávání dle interního kódu nefunguje všude - server

 • Oprava: 8480 - Hlášení o dokončení generování výstupu

 • Oprava: 7926 - Odstranění archivního soubory - šablony propojení

 • Oprava: 8605 - Fronta synchronizace s externím systémem - chybí v UI

 • Oprava: 8579 - Kontrola oprávnění na přerušení akce

 • Oprava: 8616 - Heslo pro přihlášení do Elza - nepodporované speciální znaky % & +

 • Oprava: 8606 - CAM: Zastavení synchronizace v případě odstranění entity, která je užita - vyrazeni ze synchronizace

 • Oprava: 8597 - Tabulkové zobrazení - hromadná úprava prvku popisu - u konkrétních JP nelze přidat UJ

 • Oprava: 8435 - Pevné spojení - oprava šablony

ZP, v 228

 • Nově: 8595 - EAD - úprava dle exportu dle spec 06/2023 - bez dědičnosti

2.7.20. verze 2.8.0

 • Nově: přístup a napojování souborů z diskových úložišť

 • Nově: 8585 - zobrazení základních statistik na úvodní stránce a v administraci

 • Nově: 6671 - Převzetí z Externího systému - nabídka oblastí

 • Nově: 8075 - Odstranění povinného prvku - varování

 • Nově: 8573 - víceřádkové komentáře ke stavu entity

 • Nově: 8570, 8558 - přidání komentářů k revizi entity

 • Nově: 8435 - Pevné spojení - přísnější kontrola syntaxe

 • Nově: Archivní entity - zkrácení názvů funkcionalit v horním panelu

 • Nově: Agregace datace ve výstupu - časové rozmezí AP - pomlčka namísto spojovníku

 • Oprava: 8583, 8559 - Úklid čekajících akcí / zaseknuté funkce

 • Oprava: 8469 - Kopie archivní entity - uzamčení UI po spuštění akce

 • Oprava: 8578 - Zneplatnění entity ve stavu Schválená (akce Smazat) - oprávnění

 • Oprava: 8560 - Nadbytečná hlášení v logu: WebSocket session does not exist

 • Oprava: 8535 - CAMEditor - omezeni v UI

 • Oprava: 8554 - Obnovení původně schválené entity - obnovení ve stavu Nová a nutné oprávnění

ZP, v 227

 • Nově: 8577 - Entity z třídy rod/rodina jako součást osobního rejstříku

 • Nově: 8586 - Role entit a umožnění přístupových bodů třídy rod/rodina

2.7.21. verze 2.7.9

 • Nově: 8496 - Podpora opakovatelných PP v rámci šablon

 • Nově: 8541 - Revalidace jednotky popisu při změně entity v CAM

 • Oprava: 8543 - Kopie entity - oprávnění

 • Oprava: 7219 - Kopírování PP Zvláštní omezení přístupnosti

 • Oprava: 8533 - Zápis změn do externího systému - v záhlaví zůstává příznak Existuje lokální změna (žlutý čtvereček)

 • Oprava: Export archivních entit přes WSDL ve formátu CAM

 • Oprava: 8527 - Editor revizí - chybná validace záznamu entity při změně podtřídy

 • Oprava: 8523 - Chyba změny názvu fondu

 • Oprava: 8515 - AS nelze smazat

ZP, v 226

 • Nově: 8479 - Přejmenování Základních pravidel na aktuální verzi 3.1 (2022)

 • Oprava: 8439 - Košilka - zobrazená hodnota NAD a značky zasahuje do rubrikace

2.7.22. verze 2.7.8

 • Nově: 8453 - Import archivních entit z XML, pokud jiz existuji

 • Nově: Neindexování odstraněných prvků popisu

 • Oprava: 8516 - Chyba v zobrazení počtu výsledků při zadání filtru instituce v pořádání

 • Oprava: 8503 - Chyba pri synchronizaci entit

 • Oprava: 8512 - Výjimka při exportu odstraněné entity

 • Oprava: 8501 - Selhání synchronizace entity - nekonečná smyčka

 • Oprava: 8483 - Zakázaný vztah manželství u entity v revizi

 • Oprava: 8482 - Duplikace exportu částí entit

 • Oprava: Vyhledávání dle UUID

 • Oprava: 8491 - Opakované vyžádání neexistující entity (CAM TEST)

 • Oprava: 8519 - Vztahy v exportu přes WSDL ve formátu CAM

 • Oprava: Cyklus při přegenerování pref. ozn. u smazané entity

ZP, v 225

 • Oprava: 8522 - ZP2015_APPLIED_RESTRICTION_DAO_INPERS_ONLY - chyba v kódu PP

2.7.23. verze 2.7.5

 • Nově: 8288 - U pevného spojení je možné vyhledání uzlu pomocí UUID nebo ID uzlu

 • Nově: Zobrazení ID přístupového bodu i při užším zobrazení

 • Nově: Správnost záznamu v editoru revizí se zohledněním hodnot indexů a prevence duplicitních vztahů

 • Oprava: 8467 - Tabulkové zobrazení - přeskočení na označený záznam při přímém výběru (zaškrtnutí) jiného záznamu

 • Oprava: 8485 - Chyba při zobrazení uživatele

 • Oprava: Slučování revizí přístupových bodů

 • Oprava: Spouštění vyhodnocení stavu uzlů po restartu

 • Oprava: Vyhodnocení navázaných přístupových bodů

 • Oprava: Vyhodnocení vztahů v editoru revizí

 • Oprava: Měření rychlosti provádění revalidace

2.7.24. verze 2.7.3

 • Nově: Základní souhrnné informace (API)

 • Nově: Zvětšení časové prodlevy (timeout) pro kontrolu aktivity spojení

 • Oprava: 8468 - Synchronizace s externími systémy - systémová chyba během odesílání entity při zobrazení stavu

 • Oprava: Převzetí zneplatněné a nahrazené entity z externího systému

 • Oprava: Pád při importu z CAM pokud není lokálně entita dostupná

2.7.25. verze 2.7.2

 • Nově: 8020 - Tabulkové zobrazení - hromadné úpravy - akce Nahradit - přepracování uživatelského rozhraní

 • Nově: Při odhlášení uživatele je zachována jeho aktuální stránka (nedojde k přesměrování na začátek)

 • Nově: 8450 - Export dat z tabulkového zobrazení včetně UUID

 • Oprava: 8394 Revize entit - vyhodnocování souladu s pravidly

ZP, v 224

 • Nově: PP Jiné rozměry - první část

 • Oprava: 4181 - Prvky vhodné pro zápis nezjištěno (výjimka) - oprava

 • Oprava: PP Zneplatněný záznam - neopakovatelnost

2.7.26. verze 2.7.1

 • Nově: Podpora autentizace pomoci OAuth2 - JWT

 • Nově: 8206 - Kopie archivní entity

 • Nově: 8444 - Zobrazení nahrazujících entit - pokud není k dispozici popis

 • Oprava: 7752 - Hromadná funkce Vymazání ukládacích jednotek - optimalizace

 • Oprava: 8437 Synchronizace s CAM - hlášení v logu, optimalizace

ZP, v 223

 • Nově: 4181 - Prvky vhodné pro zápis nezjištěno (výjimka)

 • Nově: 8012 - Výjimka u PP Souřadnice

2.7.27. verze 2.7.0

 • Nově: 8370 - Zápis entity do externího systému - upozornění na nesynchronizované související entity

 • Nově: 7612 - Souřadnice - import/export (GML, KML)

 • Nově: 8205 - Kopie archivní entity - server

 • Nově: 7749 - Reindexace a revalidace jednotek popisu po změně napojených archivních entit

 • Nově: 8414 - Tabulkové zobrazení - u PP Šířka, výška, hloubka chybí možnosti Nastavit celý obsah prvku a Najít a nahradit část obsahu

 • Nově: 8367 - Tabulkové zobrazení - hromadné úpravy - víceřádková editace u textových prvků popisu

 • Nově: 8413 - Archivní entity - potvrzení akce Aktualizace údajů z externího systému

 • Nově: 8329 - Informace o průběhu nahrávání do CAM (včetně hlášení chyb) / Blokující odesílání do CAMu

 • Nově: Řazení entit od nejnovější změny po nejstarší

 • Optimalizace: Refaktorizace způsobu vyhledávání archivních entit

 • Optimalizace: 7752 - Hromadná funkce Vymazání ukládacích jednotek

 • Oprava: 8417 - Archivní entity - chybný stav synchronizace u serializované hodnoty nad změněným partem

 • Oprava: 8348 Selhání deduplikace v modulu archivní entity

 • Oprava: Přepracování způsobu stahovaní entit z externiho systemu (sjednocení zpracování změn a nových entit)

 • Oprava: 8402 - Matoucí zobrazení stromu

 • Oprava: 8377 - Editor revizí - nelze ručně změnit prvek popisu po akci Vrátit zpět nebo generování doplňku

 • Oprava: 8395 - Perzistentní řazení - nefunkční

 • Oprava: Import entit v důsledku uvádění poslední změny

 • Oprava: Archivní entity - Možnost odstranění revidované hodnoty prvku popisu

ZP, v 222

 • Nově: 8312 - Podpora pro více-jazyčný / alternativní popis

 • Nově: 5273 - Tiskový výstup na košilky (štítky)

 • Nově: 8412 - Referenční označení - volitelné u manipulačního seznamu

 • Nově: 8407, 8408 - Tisk strukturovaných rozměru, techniky záznamu

 • Nově: 6229 - Tisková sestava - zobrazení evidenčních jednotek

 • Nově: Revalidace podřízených JP po editaci PP Zneplatněný záznam

 • Nově: List musí mít strojovou dataci směrem ke kořeni (výjimka pro Zneplatněný záznam)

 • Nově: PP_005 Zneplatněný záznam možný také pro části jednotlivosti

 • Nově: Štítky - karta - možnost popisu entit v textové podobě

 • Nově: 8321 - Zadání velkého rozsahu datace přesně II (modul Archivní entity)

 • Nově: 8360 - Tmavý motiv v tabulkovém zobrazení,špatné podbarvení po zatržení

 • Oprava: 8137 - Počet EJ v tiráži: datace

 • Oprava: HP_014 Část jednotlivosti může být pod jednotlivostí nebo částí jednotlivosti

 • Oprava: PP_009 Změna povinnosti prvků v důsledku existence zneplatněného záznamu

 • Oprava: TA_001 U složky s typem EJ se uvádí druh a počet EJ (doporučeně u Zneplatněného záznamu)

 • Oprava: TA_003 Pokud je na logické složce uveden typ archiválie je nutné uvést počet archiválií (oprava pro typ složky Logická, výjimka pro Zneplatněný záznam)

 • Oprava: Jazyk archivního popisu - oblíbené

 • Oprava: 8308 - Výstupy - přidání prvku Příloha se současným přepnutím do režimu uživatelských úprav (kalkulačka)

CZ_BASE, v 60

 • Nově: Prvek popisu - Jazyk archivního popisu

2.7.28. verze 2.6.1

 • Oprava: 8334 - Načítání dat při prvním otevření AS po odhlášení uživatele

 • Oprava: 8296 - Chyba při prvotním načítání dat z CAMu

 • Oprava: Chyba při načítání ukládací jednotky bez prvků popisu

ZP, v 220

 • Nově: Nastavení zobrazení stromu - separátor (středník a mezera)

 • Oprava: Složka manipulačního seznamu (PP Další EJ ve složce není povolen, pokud je rodičem složka množstevní, s typem EJ nebo digitální)

2.7.29. verze 2.6.0

 • Oprava: 8323 - Ukládací jednotky - nelze je mazat

ZP, v 219

 • Nově: 8327 - Výstup do EADu pro starší pomůcky

2.7.30. verze 2.5.9

 • Nově: Import dat k jednotce popisu

 • Nově: 8313 - Výstupy - agregace úvodu - nepočítání JP pokud je zneplatněný záznam

 • Nově: Refaktorizace hromadné validace jednotek popisu - zmenšení zátěže

 • Oprava: 8311, 8295, 8301 a 8300 - vyhledávání JP

 • Oprava: 8306 - Vymazání historie změn nefunkční

 • Oprava: 8323 - Ukládací jednotky - nelze je mazat

 • Oprava: 8318 - Chyba generátoru v chronologickém doplňku (modul entity)

 • Oprava: 8294 - Nelze exportovat soubor z databáze (entity has been deleted)

ZP, v 218

 • Nově: 8304 - Pravidlo RE_007 Neevidovaná jednotlivost a Část jednotlivosti - výjimka pro Podtyp hudebnina

 • Nově: Nastavení zobrazení stromu - značka spisu, původní signatura, signatura, číslo jednací (max-count 2)

 • Nově: Pořadí uložení (pořadí prvku hned za PP Ukládací jednotka)

 • Nově: 8316 - Tiskové výstupy - PP Odkazy (URL) - odstranění textu URL z PDF

 • Nově: Tabulkové zobrazení - výchozí prvky popisu

 • Oprava: Omezení zobrazení specifikací PP Jiná označení ve stromu a akordeonu

 • Oprava: 8297 - Export EAD - jméno instituce

2.7.31. verze 2.5.8

 • Nově: Přepracování načítání dat při použití sémantických URL

 • Nově: 8210 - Pojmenování instance Elza a podpora pro integrační skript

 • Nově: Nastavitelná adresa mapového serveru v tisku, aktualizace výchozího URL na mapový server

 • Nově: 7752 - Hromadná funkce Vymazání ukládacích jednotek

 • Oprava: 8278 - Selhání napojení na CAM z důvodu dlouhého řetězce

 • Oprava: 8275 - Tabulkové zobrazení - zamrznutí při pohybu pomocí šipek

 • Oprava: 8281 - Kontrola indexu v tabulce ap_cached_access_point

ZP, v 217

 • Nově: Odkaz a zobrazení souřadnic v PDF

 • Oprava: 8292 - Chybný tisk PP Odkazy(URL) do pdf

CZ_BASE, v 59

 • Oprava: 8289 - archivní entity - vložení shodné události

2.7.32. verze 2.5.7

 • Nově: 7834 – Archivní entity - odstranění nepoužitých stavů Příprava revize, Revize k doplnění, Revize ke schválení

 • Nově: 8227 - Archivní entity - rozšířený filtr - omezení nabídky v části Rozšířený filtr

 • Nově: 8202 - Aktualizace prvků popisu zneplatněné entity přes WSDL

 • Oprava: 8243 - Kontrola archivního popisu - špatné chybové hlášení u PP Role entit

 • Oprava: Export přístupových bodů přes WSDL na základě UUID

 • Oprava: 8239 - Archivní entity - vyhledávání - v okně pro vyhledávání pomocí textového řetězce mizí ovládací nástroje (ikonky) v pravé části

ZP, v 216

 • Nově: 8228 - Filtr Omezení přístupnosti - filtrování služební poznámky

 • Oprava: 8224 – Posun textu při tisku štítků

2.7.33. verze 2.5.6

 • Nově: přepracování dialogu pro výhledávání souvisejících entit

 • Nově: zobrazení rozdílu u změněných textů v revizi archivní entity

 • Nově: 7817 - Archivní entity - rozšířený filtr - omezení nabídky v části Vztahy

 • Nově: 8220 – Tiskové výstupy - tabulka vypočtených EJ - pořadí evidenčních jednotek dle ZP

 • Nově: 8113 - Zpřístupnění výstupů, funkcí a digitálních objektů v režimu čtení

 • Nově: 7432 - Archivní entity - tlačítko pro spuštění validace entit, přidání zobrazení stavu validace do záhlaví entity

 • Nově: 8070 - Ukládací jednotky - změna stavu na Uzavřený pouze u UJ bez chyb

 • Oprava: 8146 - nadbytečná validace při aktualizaci entity

 • Oprava: 8223 - Tisk datace

 • Oprava: 7373 - Výstupy - agregace PP Přílohy a Charakter poškození - doplnění přepínání editace (kalkulačka)

 • Oprava: 7411 - Nastavení zobrazení pravidel kontroly JP - nelze měnit

 • Oprava: 8214 - Funkce Vyhledat v archivních souborech - proklikem se nedostaneme přímo na hledanou JP

 • Oprava: 8215 - Archivní entity - funkce Místa použití nefunguje správně

 • Oprava: 8211 - Výstupy - chyba po stažení PDF a přetažení souboru přes minimalizované okno s ELZA

 • Oprava: 8195 - Editor revizí - systémová chyba při změně části záznamu entity

 • Oprava: 7889 - Tabulkové zobrazení - odpojení ukládacích jednotek není funkční u většího počtu UJ

 • Oprava: 8069 - Výstupy - chyba při generování referenčního označení blokuje generování výstupu

ZP, v 215

 • Nově: Přidání číslování a dokumentace k pravidlů RE016-RE031 (role entit)

 • Nově: Tisk: Úprava názvu kapitoly IV. a podkapitol

 • Oprava: rychlost indexace archivních entit

 • Oprava: Tisk - Oprava uvedení charakteru poškození.

CZ_BASE, v 58

 • Nově: #7817 - Výčet prvků popisu pro CAM - omezení nabídek ve vyhledávání

2.7.34. verze 2.5.5

 • Nově: 7781 - našeptávače s nabídkou entit - doplnění informací o napojované entitě

 • Nově: 7849 - Editor revizí - vizualizace výsledků kontroly a validace entit

 • Oprava: 7889 - Tabulkové zobrazení - odpojení ukládacích jednotek není funkční u většího počtu UJ

ZP, v 214

 • Nově: 7830 - Tiskový výstup - zobrazení PP souřadnice

 • Nově: 7836 - Tiskový výstup: skrýt externí identifikátor pokud je UUID

 • Nově: 7582 - Tiskové výstupy - PP stručná charakteristika a tisk v rejstřících k AP

 • Nově: 8131 - Tiskové výstupy - nadbytečný rozsah datace EJ v tiráži AP v případě uvedení jednoho časového údaje

 • Nově: 6762 - Tisk původců do úvodu - poznámky

 • Nově: Tisk odkazů v pomůcce

 • Oprava: 7791 - Tiskový výstup - PP Písmo aj. se nezobrazují v tiskovém výstupu, pokud jsou napojeny na kořen AS

CZ_BASE, v 57

 • Oprava: 8187 - Při odeslání entity do CAM se neodesílá událost zániku (zánik zrušením/změnou)

2.7.35. verze 2.5.4

 • Nově: Umožnění tmavého motivu

 • Nově: Filter archivních entit v tisku (nutné pro úkol 6662)

 • Nově: Úprava stylů upozornění, barev

 • Nově: Tooltip Datace (upřesnění)

 • Nově: Upravení zobrazených hodnot na úvodní obrazovce

 • Oprava: 8113 - Modul tiskové výstupy v režimu čtení

 • Oprava: 8142 - Tabulkové zobrazení - akce Upravit (pravé tlačítko) končí bílou obrazovkou

 • Oprava: 8147 - Tabulkové zobrazení - pády do bílé obrazovky

 • Oprava: 8160 - Archivní entity - rozšířený filtr - nefunkční zúžení okruhu vyhledávaných souvisejících entit

 • Oprava: 8153 - Zneplatněné entity: číslo místo názvu entity

 • Oprava: 8107 - Zobrazení prvku popisu bez skupiny

 • Oprava: 8158 - Lektorování - nedochází ke změně

 • Oprava: zobrazení časového rozsahu pomůcky ve výstupech

 • Oprava: 6449 - Omezení přístupnosti ve výstupech se neuplatňuje pro podřízené JP

ZP, v 213

 • Nově: Tisk - uprava tisku prvku popisu na koreni

 • Nově: EAD - export XML hlavičky

 • Nově: 6662 - Rejstřík tisku - nadbytečný údaj o zpracovateli archivní pomůcky

 • Nově: 8004 - Přidání čísla archivní pomůcky do výstupu

 • Nově: 7695 - Tiskový výstup - úprava agregace - neopakování hodnot v místě napojení AP k AS

 • Nově: 7694 - Agregace fyzického stavu do úvodu pomůcky

 • Nově: 7693 - Nový prvek popisu Charakter poškození (ZP 4.4.4 Fyzický stav)

 • Nově: 7997 - Nový prvek popisu Odkaz na digitalizát (ZP 4.5.3 Existence kopií jednotky popisu)

 • Nově: 7723 - Tiskový výstup - agregace PP Jazyk do úvodu AP (4. kapitola)

 • Nově: 7807 - Tiskový výstup - přesun PP Počet EJ zpřístupněných AP z kořene AS do úvodu AP (4. kapitola)

 • Nově: 6415 - Nový prvek popisu Odkazy - s linkem (ZP 4.5.2 Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání)

 • Nově: tisk EJ v tabulce - název místo zkratky

 • Nově: přejmenování záložky Druh omezení přístupnosti => Omezení

 • Nově: 8057 - PP Rozsah archiválií - použití pro výpočet metráže UJ (doplnění funkce Agregace úvodu)

 • Oprava: vyjmutí zneplatněných záznamů z výpočtu metráže a datace pro AP

2.7.36. verze 2.5.3

 • Nově: 8117 - Zadání velkého rozsahu datace přesně

 • Nově: 6449 - Filter: „zneplatněný záznam“ pro export a tisk, nepočítání do EJ

 • Nově: Úprava vizuálního vzhledu některých stylů, příprava pro budoucí změny

 • Oprava: 8112 - Zadávání a intepretace datace století

 • Oprava: zadávání datace ve formátu Století-Rok

 • Oprava: 7753 - Akordeon - filtr není funkční při „Seznamu rodičů jednotky popisu“

ZP, v 212

 • Nově: EAD pro manipulační seznam

 • Nově: EAD - uplatnění omezení přístupnosti pro obsah/regest

 • Nově: EAD - dokončení rolí a výstupu digitalizatů

 • Nově: 8124 - role entit: obrazově a/nebo zvukově zachycená entita

 • Nově: Přejmenování ENTITY_ROLE_66-72 (související entita dle ZP 2021)

 • Nově: 7724 - úprava povinnosti PP Způsob a forma dochování (ZP 5.2.3)

 • Nově: 6228 - složka manipulačního seznamu - počet archiválií >1 + Další EJ ve složce

 • Nově: 8130 - PP_007 Změna povinnosti prvku popisu v důsledku existence na vyšší úrovni (dědičnost)

 • Nově: 8132 - Podtyp hudebnina - umožnění pod neevidovanou jednotlivostí a částí jednotlivosti (EJ karton / fascikl)

 • Oprava: zobrazení přímo napojených entit (bez rolí)

 • Oprava: RE_023 a RE_024 Tisky (odstranění možné role autor hudby / skladatel)

CZ_BASE, v 56

 • Nově: Seznam zaniklých geoobjektů - chronologický doplněk „zaniklo“ (změna v ZP 3.1)

 • Oprava: 8105 - chybná validace při zařazení katastrálních území pod vojenský újezd

2.7.37. verze 2.5.2

 • Nově: Sémantická URL v části pořádání

 • Nově: Přepracována úvodní stránka

 • Nově: 7987 - Odstraňování whitespace

 • Nově: Rozšíření API pro tvorbu výstupů (entity)

 • Nově: 8016 - Výpočet evidenčních jednotek - zahrnutí datace EJ uvedené u nadřazené logické složky

 • Oprava: 8097 - Synchronizace kolidujících záznamů s CAM

 • Oprava: 7968 - Nelze exportovat soubor se smazanými JP

 • Oprava: 7974 - Nelze exportovat soubor se smazanými přílohami

ZP2015, v 211

2.7.38. verze 2.5.1

 • Nově: Rozšíření dialogu pro výběr prvku popisu a jeho úprava

 • Nově: Přepracování způsobu práce se souřadnicemi

 • Nově: Při výpočtu počtu EJ se zohlední ukládací jednotka uvedená výše

 • Nově: Drobná optimalizace výpočtu počtu EJ

 • Nově: Přepracování způsobu spouštění pravidel na „Stateless“ - zrychlení o 15%

 • Nově: 7751 - Přepracování funkce přejít na JP dle čísla

 • Oprava: Automatický import balíčků

 • Oprava: Odstranění vymazaných archivních entit z indexu

 • Oprava: Aktualizace entit pomocí WSDL API, zdvojování označení

 • Oprava: 7952 - Nahrazení entit s velkým počtem vazeb

 • Oprava: 7994 - Problém s náhledem mapy u geografických entit

 • Oprava: 8070 - Export znepltněných / nahrazených entit pro formát CAM

 • Oprava: Deduplikace v případě opakovaného výskytu vazby na entitu

ZP2015, v 210

 • Nově: 6416 - Uložení - zadání způsobu povinně

 • Nově: 7249 - Úpravy výstupu EAD (2. část)

 • Nově: 8056 - Nový prvek popisu Metráž UJ v uložení

 • Nově: Přepracování pravidel popisu a soulad s nimi:

2.7.39. verze 2.5.0

 • Nově: Zvětšení tlačítek nástrojové lišty jednotky popisu

 • Nově: 6923 - Postupné rozbalování stromu

 • Nově: 8019 - Archivní entity - Deduplikace souvisejících entit a různé externí systémy (sloučení s odkazem na nahrazující entitu)

 • Nově: 8000 - Archivní entity - Obnovení zneplatněné entity (uživatelské rozhraní)

 • Nově: 7999 - Archivní entity - záhlaví nahrazující entity (přístup k nahrazené entitě)

 • Nově: 7698 - Odstranění duplicit - okno s upozorněním (přidání zobrazení ID a scope, informace o probíhající akci)

 • Nově: 7249 - Úpravy výstupu EAD (1. část)

 • Nově: 6137 - Historie změn - zobrazení informace o probíhající UNDO operaci

 • Oprava: Aktualizace balíčků v případě přidání prvku popisu

 • Oprava: 7396 - Tabulkové zobrazení - PP Datace vzniku - při hromadné úpravě mizí hodnota

ZP2015, v 209

CZ_BASE, v 55

 • Nově: Při předání do externího systému jsou odfiltrovány části obsahující známé prvky popisu s nepovolenými specifikacemi

2.7.40. verze 2.4.9

 • Nově: 7950 - Entity: automatické párování shodného partu

 • Nově: 7659 - Změna potvrzovacích dialogů

 • Nově: 7251 - Sjednocení způsobu zápisu souřadnic - úprava importu ze souboru

 • Oprava: Synchronizace s CAMem v případě existence neodeslaného dětského Partu

 • Oprava: 7912 - Editor revizí - chyba při opuštění sekce a opětovném návratu do ní

 • Oprava: 7941 - Filter omezení přístupnosti

2.7.41. verze 2.4.7

 • Nově: Omezení přístupnosti - exportní filtr

 • Nově: 7941 - Omezení přístupnosti - filtr - tiskové výstupy

 • Nově: 7951 - Entity: Obnovení zneplatněné entity

 • Nově: 7952 - Nahrazení entity s velkým množstvím vazeb

 • Nově: 7698 - Odstranění duplicit - okno s upozorněním před provedením nahrazení / sloučení záznamu entity

 • Nově: Rozšíření logování při napojování DAO

 • Oprava: 7658 - Chyba při změně zobrazení modulu (Administrace)

 • Oprava: 7891 - Historie změn - chyba (clear cache and reload)

 • Oprava: 7912 - Editor revizí - chyba při opuštění sekce a opětovném návratu do ní

 • Oprava: 7935 - Výstupy - Počet EJ zpřístupněných AP - chybná datace u jednotlivostí

 • Oprava: 7955 - Archivní entity - zápis změn do externího systému - nový part není odeslán

 • Oprava: 7973 - Samovolný posun datace století (Juliánský - Gregoriánský kalendář)

 • Oprava: 7976 - Nelze upravit vlastnosti souboru (viz 7871 - Vlastnosti AS - nelze upravovat uživateli s oprávněním Verzování a editace)

 • Oprava: 7982 - Změna scénáře napojení DAO - chybná párování

 • Oprava: 7984 - Obnovení chybně zrušené role „autor“ u technických výkresů (viz 6242 - Vymazání zastaralých specifikací)

ZP2015, v 208

 • Oprava: 7984 - Obnovení chybně zrušené role „autor“ (pro technické výkresy)

 • Oprava: 7964 - Úprava velikosti tiráže u tiskových výstupů

2.7.42. verze 2.4.6

 • Nově: Omezení přístupnosti - exportní filter

 • Nově: Vyhodnocení pravidel bez vymazání předchozích výsledků (viz 7793 - Nemožnost zápisu do PP jazyk)

 • Nově: 7705 - Automatické nahrání balíčků

 • Nově: 7866 - Nastavení velikosti DB dávek (načtení ve třídě HibernateConfiguration)

 • Nově: 7868 - Přidání URL pro odhlášení

 • Nově: 7822 - Entity: Zobrazení informace o poslední změně

 • Oprava: 7870 - Export zneplatněných/nahrazených entit

 • Oprava: 7921 - Výstupy - Počet EJ zpřístupněných AP - chybná datace u kartonů a fasciklů

 • Oprava: 7922 - Perzistentní řazení - undo

 • Oprava: 7925 - Editor revizí - přesun hodnoty vztahu „místo“ z části Vznik do části Vztahy při akci Potvrzení revize

 • Oprava: 7930 - Vícenásobný export částí entity

 • Oprava: 7931 - Zneplatněná a nahrazená entita - zůstává platný název

 • Oprava: 7934 - Editor revizí - nelze smazat část záznamu entity

ZP2015, v 207

 • Nově: 7920 - Nový PP Uplatněné omezení přístupnosti

 • Nově: 7900 - Role entit - sloučení „skladatel“ do „autor hudby / skladatel“

 • Nově: 7899 - Role entit - nové specifikace (opisovač, vlastník, místo fotografování, odborná spolupráce, místo předání), část 1

 • Nově: 7933 - Tiskové výstupy - použití zkratek specifikací rolí entit

 • Oprava: 6242 - Vymazání zastaralých specifikací

 • Oprava: 7898 - Role entit - názvy specifikací

CZ_BASE, v 54

 • Nově: Nový archiv SOkA Praha-venkov + odstranění archivů SOkA Praha-východ a SOkA Praha-západ

2.7.43. verze 2.4.4

 • Nově: Omezení přístupnosti - exportní filter, část 1

 • Nově: 7846 - WSDL: Fund - správa oblastí a správců (Integrace PEvA -> ELZA)

 • Nově: 6525 - Výstupy - rozšíření hromadné akce pro agregaci úvodu o výpočet časového rozsahu evidenčních jednotek

 • Nově: 7750 - Administrace - Správa oprávnění uživatelů - omezení rozsahu

 • Nově: Synchronizace s CAM - Spouštění aktualizace CAM s právy nastaveného uživatele, při stažení s právy admin

 • Oprava: Synchronizace s CAM - Předcházení zacyklení pokud GEO entita odkazuje sama na sebe (nebo je jinde cyklus)

 • Oprava: Synchronizace s CAM - Neprovádění záměn u entit pocházejících ze stejného ext. systému na zaklade přijetí informace o deduplikaci

 • Oprava: 7415 - Nestandardní chování při mazání identifikátoru entity (překlad chybové hlášky)

 • Oprava: 7542 - Odstranění podřízených částí při synchronizaci

 • Oprava: 7566 Archivní entity - Aktualizace údajů z externího systému - oprava použití chybové hlášky

 • Oprava: 7793 - Nemožnost zápisu do PP jazyk

 • Oprava: 7844 - Text chybové hlášky při odstranění duplicity (nenapojení scope k AS)

 • Oprava: 7866 - Nastavení velikosti DB dávek

ZP2015, v 205

CZ_BASE, v 53

 • Nově: Interní doplněk - generování označení třídy ROD/RODINA

 • Oprava: 7845 - Generátor doplňku Autor/tvůrce - záměna prvků pro návrh

2.7.44. verze 2.4.3

 • Nově: 6142 - Počet znaků ve stromu, upravení zobrazení stromu (tooltip, prokládání řádku)

 • Nově: 7825 - Archivní entity - horní panel - oddělení tlačítek editoru revizí do samostatného bloku

 • Nově: 7802 - Editor revizí - zneaktivnění tlačítek pro popis záznamu entity dle oprávnění

 • Nově: 7797 - Editor revizí - zneaktivnění tlačítka Změnit vlastnosti entity u entity s vytvořenou revizí

 • Nově: 7818 - Editor revizí - doplnění upozornění na rozpracovanou revizi při akcích Odstranit duplicitu a Zápis entity do externího systému

 • Nově: 7831 - Archivní entity - odlišení stavů synchronizace též ikonami

 • Nově: 7838 - Archivni entity - zachování prvků popisu při zneplatnění a náhradě entity

 • Nově: Refaktorizace zakladani jednotek popisu - urychleni hromadnych operaci

 • Nově: Upravení zobrazení seznamu uživatelů / skupin v administraci

 • Oprava: 7708 - Stažení entit z CAM (COMPLETE) - u navázaných entit z téhož systému se nezobrazí označení

 • Oprava: 7643 - Přesuny - chybné pořadí přesunutých JP po použití perzistentního řazení

 • Oprava: 7824 - funkce Vytvořit doplňky - nesprávná tvorba doplňků u zahraničních obcí

 • Oprava: 7832 - Tabulkové zobrazení - nelze upravit

 • Oprava: 7835 - Nelze editovat prvek popisu, jehož hodnotou je archivní entita, pokud proklikneme do modulu Archivní entity

 • Oprava: 7801 - Funkce - vymazání ukládacích jednotek - chyba

 • Oprava: 7841 - Revalidace entity při změně ze stavu Ke schválení na Schválená

 • Oprava: 7842 - Revalidace entity při změně na stav Schválená v prostředí editoru revizí

 • Oprava: 7848 - Editor revizí - chyba oprávnění Změna schválených archivních entit - umožňuje schválit entitu (potvrdit revizi)

ZP2015, v 204

 • Nově: 7729 - Změna povinnosti role entit v důsledku editace na vyšší úrovni (dědičnost)

2.7.45. verze 2.4.2

 • Nově: 7696 - Odstranění duplicit - automatická náhrada vztahů u entit

 • Nově: 7827 - Archivní entity - levý panel - hodnoty Zneplatněná a Nahrazená ve filtru dle stavu entity

 • Nově: 7828 - Archivní entity - informace o zobrazení neexistujícího záznamu

 • Nově: 7809 - Archivní entity - Odstranit duplicitu - Sloučit - zákaz pro entity s vytvořenou revizí

 • Oprava: Zobrazení informace o načítání entity

 • Oprava: Zmizení výběru položek v tabulkovém zobrazení při změně velikosti okna

 • Oprava: Archivní entity - Změna stavu entity se ukazuje jako lokální změna

2.7.46. verze 2.4.1

 • Nově: Editor revizí - zobrazování stavu entit

 • Nově: Archivní entity: zobrazení poslední změny entity v tooltipu

 • Nově: 7779 - Archivní entity: odkazy - podpora pro zobrazení záznamu související entity na jiné kartě prohlížeče

 • Nově: 7780 - Archivní entity: rozsah informací o napojované entitě v našeptávači

 • Nově: 7810 - Archivní entity: záhlaví zneplatněných entit - zobrazení nahrazující entity

 • Nově: 7739 - Archivní entity: omezení oblastí v rozšířeném filtru při výběru základním filtru

 • Nově: 7519 - Zrychlení importu většího množství DAO + možnost aktualizace již napojených DAO přes WS

 • Nově: Editor revizí - změna tlačítka pro zapnutí zobrazeni revize

 • Nově: Archivní popis: Detekce dvou uzlů na stejné pozici ve stromu, předcházení nekonzistenci

 • Nově: Urychlení obnovy AP Cache - paralelní spouštění

 • Oprava: Editor revizí: generování doplňků v revizi

 • Oprava: 7773 - Správa šablon - nezobrazují se názvy šablon a nelze upravit prvky popisu - opraveni zobrazeni nazvu

 • Oprava: 7800 - Editor revizí: oprávnění - entity může měnit uživatel bez oprávnění Zakládání a změny nových

 • Oprava: 7803 - Editor revizí: Události - nabídka nesprávných specifikací vztahů

 • Oprava: 7812 - Rozšířený filtr - chybné vyhledávání souvisejících entit - filtr zobrazuje entity dle změněných hodnot

 • Oprava: 7719 - Editor revizí: - Potvrzení revize - synchronizace s externím systémem

 • Oprava: 7397 - Tabulkové zobrazení - nesprávné číslo u „odškrtnutých“ JP na stránce

 • Oprava: 7799 - Změna stavu revize

 • Oprava: 7279 - oprava swagger-ui a aktualizace verze springdoc-openapi-ui

 • Oprava: 7788 - Editor revizí - oprávnění - schválené entity může měnit uživatel bez oprávnění Změna schválených archivních entit

 • Oprava: 7790 - Archivní entity - omezení vzniku stavů entit Příprava revize, Revize k doplnění, Revize ke schválení

 • Oprava: 7789 - Editor revizí - Potvrzení revize u entit ve stavu Nová a K doplnění

 • Oprava: 7661 - Editor revizí - přidáno zpracování Part(s), které byly přidány v revizi

 • Oprava: 7782 - Editor revizí - záznam entity zobrazuje hodnoty z editoru revizí (režimu revize)

ZP2015, v 203

 • Oprava: prvek 5.2.10 Písmo - oprava malého „p“

CZ_BASE, v 52

 • Nově (z CAM): Limitování použití kódů „ISO3166_2“,“ISO3166_3“,“ISO3166_NUM“,“ISO3166_PART2“ jen na státy a kontinenty

 • Nově (z CAM): R_GEN_006 Prázdné části popisu archivní entity

 • Nově (z CAM): Jazyk díla -> Jazyk originálu

 • Oprava (z CAM, #134): Vztah RT_FIRSTKMEMBER-první známý člen rodu/rodiny nelze použít v události Narození prvního známého člena rodu/rodiny

 • Oprava (z CAM, #133): Nelze přidat prvek popisu jazyk originálu vícekrát

 • Oprava: 7778 - Podtřída Vesmír a jeho části - PP Typ geografického objektu nenabízí žádné specifikace

2.7.47. verze 2.4.0

 • Nově: Editor revizi archivních entit

 • Nově: Zobrazování souřadnic v mapě

 • Nově: Refaktorizace zobrazení záhlaví entity

 • Nově: Generátor doplňků označení archivních entit

 • Nově: Archivní entity - řešení lokální změny včetně možnosti změny scope

 • Nově: Archivní entity - změna URL na sémantická

 • Nově: 7349 - Archivní entity - přesun „upravil: „ do tooltipu

 • Nově: Synchronizace většího množství entit - zrychlení

 • Nově: Úprava ikon - vymazani historie

 • Nově: 7356 - export CAM_ID přes WSDL rozhraní jako samostatný externí identifikátor

 • Nově: 7655 - Balíček může rozšiřovat specifikace

 • Nově: Přejmenování Nezjištěno => výjimka

 • Oprava: 7758 - Umožněna změna oblasti schválené entity bez vzniku revize

 • Oprava: 7393 - Archivní entity - nesprávné hlášení lokální změny u PP Odkaz na zdroje informací (část Tělo)

 • Oprava: 7726 - pokročilé vyhledávání - systémová chyba v důsledku zrušení typu kalendáře

 • Oprava: Refaktorizace UNDO a významné urychlení

 • Oprava: Přidání kontroly na read-only pro položky a jejich změnu

 • Oprava: 7661 - více hodnot stejného typu

 • Oprava: 7622 - Domovská stránka - Naposledy zobrazená rejstříková hesla - odkaz zobrazí pouze poslední

 • Oprava: 7751 - Přejmenování: Přejít na JP podle pořadového čísla

 • Oprava: Archivní entity - oprava záporné datace

 • Oprava: 7717 - zákaz změny třídy revize, pokud je entita napojena na CAM

 • Oprava: 7653 - počet EJ zpřístupněných AP - soubor CSV obsahuje prázdné hodnoty

 • Oprava: 7670 - tabulkové zobrazení - filtr textových prvků popisu - chyba vyhledávání a zobrazování (velká písmena)

 • Oprava: 7238 - Překlepy a grafická podoba - mezery v detailu AS

ZP2015, v 202

 • Nově: Úpravy popisu PP dle ZP 2021 (pevné spojení, počet archiválií)

 • Oprava: 6003 - Starší pomůcka - provizorní -> prozatímní inventární seznam

 • Oprava: 7738 - Přejmenování typu archiválie: samostatná pečeť, odlitek pečeti, otisk typáře => pečeť, …

CZ_BASE, v 51

 • Nově: 7661 - Generátor doplňků označení archivních entit

2.7.48. verze 2.3.9

 • Nově: Opětovné použití uzlu při shodném UUID a jeho předcházejícím zneplatnění

 • Nově: Úprava ikon - vymazání historie, převzetí a uložení do externího systému

 • Nově: 7349 - arch. entity - přesun „upravil: „ do tooltipu

 • Oprava: ukládání hodnot do databáze v případě readOnly prvků popisu

 • Oprava: Kontrola příznaku read-only pro položky archivního popisu a jejich změnu

 • Oprava: 7444 - oprava synchronizace deadlock

 • Oprava: 7238 - oprava překlepu (Interní kód)

ZP2015, v 201

 • Nově: 7399 - Datace vzniku - příznak Nezjištěno - zrušení u starší pomůcky

 • Nově: 7357 - Dílčí list NAD - zrušení

 • Nově: 7052 - Datum popisu - nastavit jako doporučený na úrovni Soubor

 • Nově: 7531 - Prvek popisu Autorské dílo - změna na doporučený

 • Nově: 6615 - Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu - datace právní účinnosti a platnosti

 • Nově: 7601 - Nový prvek Prameny a literatura v úvodu pomůcky

 • Oprava: 6003 - Starší pomůcka - provizorní -> prozatímní inventární seznam

CZ_BASE, v 50

 • Nově: Změna odlišujícího doplňku (NM_SUP_DIFF) na číslo

 • Nově: Synchronizace pravidel s CAMem (mimo jiné odlišující doplněk, vztahy u rodů)

 • Oprava: Arch.entity - GeoModel přidání informace o zaniklé entitě

2.7.49. verze 2.3.8

 • Nově: - 7617 - Nastavení externího systému - odesílání jen schválených entit

 • Nově: Publikování pomůcky odesláním přes webovou službu (Předávání pomůcek a výstupů pomocí WS)

 • Oprava: Zákaz odstranění prvků popisu v režimu jen pro čtení

 • Oprava: - 7619 - PP Souřadnice - nejde zadat polygon

ZP2015, v200

 • Oprava: 7618 - EAD3 - generování výstupu pro část jednotlivosti

2.7.50. verze 2.3.7

 • Nově: 7596 - Rozšíření nápovědy u PP Souřadnice

 • Nově: 7540 - Archivní entity - důsledky zneplatnění a nahrazení v externím systému

 • Oprava: 7611 - Souřadnice - zkopírování WKT linie

 • Oprava: 7604 - Datace - odhad, zadaná hodnota je chybně přepsána

 • Oprava: NPE při příjmu dat z úložiště

ZP2015, v199

 • Nově: Souřadnice - rozšíření pole na dvojnásobek

 • Nově: Tisk původců - variantní označení, doplnění užití jména

 • Nově: Tisk pomůcky - u datace jména se namísto „užití jména od/do“ uvede jen „od/do“

 • Nově: 6762 - Tisk původců - uvádění typu vzniku a zániku

 • Nově: Tiskový výstup - „Forma užití jména: „ -> „Užití jména: „

 • Oprava: 5.2.1 Jiné datace: datace insertu/transeptu -> …/transumptu (oprava v ZP 2021)

CZ_BASE, v 49

 • Nově: 7570 - Archivní entity - pořadí prvků popisu v části Tělo (Vnitřní struktury korporace)

2.7.51. verze 2.3.6

 • Nově: 7569 - odesílání informací o uživatelích (autorech popisu entit) do CAM

 • Nově: 7539 - Archivní entity - Odstranění duplicit - zákaz pro entity napojené na externí systém

 • Nově: 7538 - CAM - při Timeout komunikace s CAMem bude akce provedena později (dříve končila chybou)

 • Nově: Archivní entity - Automatický reset transakce při jejím nenalezení

 • Nově: Archivní entity - odstranění možnosti nastavení resetu pro synchronizaci

 • Nově: Při zakládání úrovně je možné určit UUID, využito při napojování z digit. arch.

 • Nově: Odkaz na DAO lze definovat pomocí node UUID

 • Nově: Tisk odkazu - tisk ve formátu „popis: <url>“

 • Nově: PDF výstupy: Přepracování způsobu řešení řádkovaní v šablonách

 • Nově: CAM synchronizace: Rozlišení stavu nenalezení entity a jiné chyby, automatická změna velikosti dávky

 • Nově: 7554 perzistentní řazení - umožnění pro PP Ukládací jednotka

 • Oprava: Archivní entity - synchronizace při změně pref. označení

 • Oprava: Archivní entity - nastaveni pref. označení při volání WebService

 • Oprava: 7552 - Archivní entity - chyba ve znázornění stavu synchronizace: Nesynchronizuje se (červený puntík)

 • Oprava: nekonzistence DB - Archivní entity - prázdné party

 • Oprava: generováni záznamů v cache - obsahovaly i zneplatněné vazby

 • Oprava: 7575 - Archivní entity - ztráta interního a odlišujícího doplňku po odeslání entity do CAM

 • Oprava: 7542 - Archivní entity - odstranění podřízených částí při synchronizaci

ZP2015, v198

 • Nově: 7292 - Tiskový výstup - zobrazení PP Množství

 • Nově: 7183 - Tiskový výstup - nezobrazí se uživatelské změny popisu původců

 • Nově: Tisk původců - dokončení

 • Nově: 7246 - Edice a literatura - potlačení agregace

 • Nově: PDF výstup: Přepracování způsobu řádkování v šablonách

 • Oprava: 7290 - Tiskový výstup - zobrazení PP Hmotnost

 • Oprava: 7297 - Tiskový výstup - zobrazení PP Legenda

 • Oprava: Pomůcka - úvod: Edice a literatura: -> Prameny a literatura:

CZ_BASE, v 48

 • Nově: Zasílání odlišujícího doplňku do CAM

 • Nově: 7570 - Archivní entity - pořadí prvků popisu v části Tělo

2.7.52. verze 2.3.5

 • Nově: CAM - možnost protokolování odchozí komunikace

 • Nově: 7522 - archivní entity - sloučení - eliminace zdvojení shodných specifikací a hodnot prvků popisu

 • Nově: Hromadná změna strukturovaných typů v tabulkovém zobrazení (ukládací jednotky, omezení přístupnosti)

 • Nově: Sjednocení způsobu zápisu souřadnic

 • Změna: Nová ikonka pro nahrání souřadnic

 • Oprava: tisk / výstup podřízených částí u archivních entit

 • Oprava: Opětovné používání existujícího napojení na CAM

 • Oprava: 7566 - aktualizace údajů z externího systému - oprava použití chybové hlášky

 • Oprava: 7551 - aktualizace údajů z externího systému - oprávnění

 • Oprava: Kontrola oprávnění při změně hodnoty z tabulkového zobrazení

 • Oprava: Při změně entity v CAMu a současné existenci lokální změny, nastavení stavu: NESYNCHRONIZOVÁNO (červený puntík)

ZP2015, v197

 • Nově: 6762 - Tisk původců v úvodu pomůcky - přepracování

 • Nově: 7559 - Migrace prvku jazyk / sjednocení s jazykem dle ZP2021/v3

CZ_BASE, v 47

 • Nově: 7559 - Migrace prvku jazyk / sjednocení s jazykem dle ZP2021/v3

2.7.53. verze 2.3.4

 • Nově: 7312 - limitování prvků popisu pro perzistentní řazení

 • Nově: 7423 - změna oblasti / třídy entity - (ne)povinnost změny stavu

 • Nově: 7484 - archivní entity - sloučení - omezení dle stavů entit

 • Nově: 7485 - aktualizace údajů z ext. systému - omezení dle stavů entit

 • Oprava: 7040 - tabulkové zobrazení - původce

 • Oprava: 7532 - uživatel s oprávněním Zakládání a změny nových může měnit oblast

 • Oprava: kontrola nalezeni fondu pomoci UUID

ZP2015, v196

 • Nově: Autorské dílo - změna po sloučení ZP 5.2.2 se ZP 4.2.4 Formální název JP

 • Oprava: 7509 - Výstup - karta - nezobrazuje se PP množství

2.7.54. verze 2.3.3

 • Nově: 7385 - umožnění editace uživatele a oprávnění i po zneplatnění napojené entity

 • Nově: 7446 - správa oblastí archivních entit pouze pro Superuživatele

 • Nově: 7471 - pevné spojení - vyhledání napojované jednotky popisu dle UUID

 • Nově: 7484 - archivní entity - sloučení - omezení dle stavů entit

 • Nově: 7489 - archivní entity - sloučení - zdvojení shodných specifikací a hodnot prvků popisu

 • Nově: 7520 - Jednoznačnost napojeni na CAM

 • Oprava: 7423 - změna oblasti/třídy entity - (ne)povinnost změny stavu

 • Oprava: 7468 - v režimu čtení nejsou k dispozici přílohy

 • Oprava: 7502 - Archivní entity - chyby při odeslání entity s napojenou entitou, která není v CAM

ZP2015, v195

 • Oprava: 7478 - Výstup - karta (nevejde se celý název instituce)

2.7.55. verze 2.3.2

 • Nově: 6935 - Archivní entity - omezení napojení entity k jednotce popisu dle oblastí

 • Nově: 7488 - Archivní entity - chybějící ikonka popelnice (smazat) v části Tělo

 • Nově: 7385 - Administrace - umožnění editace uživatele a oprávnění i po zneplatnění napojené entity

 • Nově: 7410 - synchronizace s externími systémy - doplnění stavů do filtru v UI aj.

 • Nově: 6681 - Administrace - pro import nestačí pouze právo zakládání

 • Nově: 7239 - nelze importovat pořádací schéma bez oprávnění administrace

 • Oprava: 7487 - Archivní entity - entity napojené k záznamu entity se nepřenášejí do externího systému (vztahy)

 • Oprava: CAM: Odesílání schválených entit v Elza ve stavu ‘schválená’

 • Oprava: 7401 - Archivní entity - odstranění duplicity - nefunkční sloučení entit

ZP2015, v194

 • Oprava: Filtr prvků popisu pro tabulkové zobrazení - přidání strukturovaných typů

2.7.56. verze 2.3.1

 • Nově: 7424 - Neumožnění změny třídy / podtřídy u entit synchronizovaných s CAM

 • Nově: 7470 - Řazení záznamů archivních entit a jejich částí pro tisk

 • Nově: 7400 - Lektorování: export CSV přidání označení napojené entity

 • Oprava: CAM: Automatické párovaní záznamů pomocí UUID

CZ_BASE, v 46

 • Nově: 7437 - Archivní entity - pořadí specifikací prvků popisu dle ZP 3.0

 • Nově: Automatické řazení částí popisu (označení, vztahy, události) - dokončení

2.7.57. verze 2.3.0

 • Nově: 7252 - Získání identifikátoru jednotky popisu

 • Nově: 7352 - Indexace dlouhých polí (delších než 32000 znaků)

 • Nově: 7384 - Kontrola změn entit při opakovaném importu

 • Nově: 7436 - Pořadí částí u záznamu entity (Události, Vztahy aj.)

 • Nově: Zákaz možnosti odpojit entitu od CAM a propojit stávající entitu se záznamem z CAMu

 • Nově: Přejmenování záložky Kontroly na Nastavení (zobrazení kontroly JP)

 • Nově: Filtrování interních prvků popisu při zápisu do CAM

 • Nově: Import archivního souboru zachovává UUID strukturovaných typů

 • Nově: Automatické párování DAO a DaoLink při importu přes WSDL

 • Nově: 7429 - Archivní entity - neumožnění schválení nezvalidované entity

 • Oprava: 7398 - Tabulkové zobrazení - filtr u PP Role entit - systémová chyba

 • Oprava: 7452 - Tabulkové zobrazení - filtr PP datace

 • Oprava: 7401 - Archivní entity - odstranění duplicity - nefunkční sloučení entit

 • Oprava: 7276 - Archivní entity - PP Administrativní zařazení - chybné číselníky pro vyhledávání

 • Oprava: 7303 - Filtrování dle stavů při komunikaci s externím systémem

 • Oprava: 7413 - Nemožnost editace těla entity po sloučení hesla z CAM

 • Oprava: Při validaci entity je shodna chyba zobrazena dvakrát

 • Oprava: Zobrazení stavu entity po zápisu do CAMu

 • Oprava: 7408 - Archivní entity - nabídka v menu při nižších oprávněních

 • Oprava: 7405 - Archivní entity - zápis do externího systému - nezobrazí se okno

 • Oprava: 7412 - Archivní entity - zánik změnou

 • Oprava: 7421 - Pořadí částí při export archivních entit

CZ_BASE, v 45

 • Nově: R_NAM_002.ELZA_1 Použití prvků popisu pro označení (interní označení)

 • Nově: Automatické řazení částí popisu (označení, vztahy, události)

ZP2015, v 193

 • Nově: 7250 - Tabulkové zobrazení - úprava výběru prvků popisu ve formuláři

2.7.58. verze 2.2.5

 • Nově: 7385 - Administrace - umožnění editace uživatele a oprávnění i po zneplatnění napojené entity

 • Oprava: Kritická chyba v knihovně Axios, přechod na Axios 0.21.4

 • Oprava: 6767 - Archivní entity - odskok zaměření po vyplnění PP

2.7.59. verze 2.2.4

 • Nově: 7348 - Přepracování zobrazení stromu pro uživatele s oprávněním pouze nahlížet

 • Nově: 7354 - Archivní entity - barevné označení synchronizace entit s CAM

 • Nově: Arch.entity - nepropagování vztahů do nadřízeného popisu u události (neopakování informace)

 • Oprava: 7034 - Nesrovnalosti - problémy se zobrazením v pravém panelu

 • Oprava: 7275 - Archivní entity - odstavce a zalomení textu v prvcích popisu se neuloží / nezobrazí

 • Oprava: 7318 - Chybné počítání evidenčních jednotek - zdvojnásobení

 • Oprava: 7377 - Tabulkové zobrazení - nefunkční filtr Datace vzniku

 • Oprava: 7267 - Funkce Místa použití u archivních entit neumí přesměrovat na jednotku popisu

 • Oprava: Hromadná změny datace v tabulkovém zobrazení

 • Oprava: 7372 - Přílohy - při odstranění chybí upozornění na napojení k jednotce popisu

 • Oprava: Synchronizace s CAMem v případě souřadnic s více polygony

 • Oprava: Přidání indexu na ap_item, oprava nekonzistence v DB

CZ_BASE, v 44

 • Nově: Synchronizace pravidel s CAMe

  • přidání externích identifikátorů: Národní autority ČR, Virtual International Authority File, Library of Congress Name Authority File

  • přidání prvku popisu: Odlišující doplněk

 • Oprava: Konstrukce označení u rodů

2.7.60. verze 2.2.3

 • Nově: Schvalování archivních entit v souladu s metodikou CAM (příprava pro certifikaci)

 • Nově: Odstranění datace dle juliánského kalendáře

 • Nově: 7184 - Tiskový výstup - zobrazení datace

 • Nově: 7327 - Oprávnění na správu protokolů archivních souborů

 • Nově: 7329 - Lektorování - terminologické změny (Správa lektorování aj.)

 • Oprava: 7336 - Nefunkčnost tlačítka Kopírovat hodnoty PP z předchozí JP

 • Oprava: 7262 - Při založení nové entity se neuloží PP Typ formy jména a PP Jazyk jména

ZP2015, v 192

 • Nově: 7305 - Obsah ke zveřejnění - přejmenování na Obsah s omezením přístupnosti

 • Nově: 7247 - Nový rozsah omezení přístupnosti - použití prvků s omezením (uplatnění pro PP obsah)

 • Oprava: 6496 - Přejmenování důsledků u omezení přístupnosti

 • Oprava: 7338 - Názvy prvků popisu a specifikací (velká / malá písmena) - sjednocení

 • Oprava: 7296 - Tiskový výstup - odstavce a zalomení textu v prvcích popisu

 • Oprava: 6239 - Text napsaný uvnitř <> se nezobrazuje v tiskovém výstupu

 • Oprava: 7224, 7216 - Omezení přístupnosti - doplnění rozsahů

CZ_BASE, v 43

 • Nově: Úprava nastavení pro kompletní stažení CAM

2.7.61. verze 2.2.1

 • Nově: Stažení a lokální kopie obsahu celého CAM

 • Nově: Převzatá entita z externího systému může být v Elza nejvýše jednou

 • Nově: Automatické párování entit z externích systémů pomocí UUID

 • Nově: Automatická reindexace entit a archivního popisu

 • Nově: 7279 - dokumentace k REST API

 • Oprava: 6926 - Lektorování - nelze přidat připomínku z horní lišty

 • Oprava: 7181 - Nastavení zobrazení pravidel kontroly JP -> Rozšíření

 • Oprava: 7038 - Tiskový výstup - smazání původce

 • Oprava: 7180 - Přehození pořadí původců pomocí přetáhnutí myší se neprojeví v tiskovém výstupu

ZP2015, v 191

 • Nově: Názvy specifikací jsou malými písmeny

 • Nově: Zavedení prvku popisu: Obsah ke zveřejnění

 • Nově: 6815 - Tisky - úprava tisku pomůcky, která nezačíná na nejvyšší úrovni

 • Nově: 6654 - Pevné spojení - požadavky na tisk

 • Nově: 7065 - Opakovatelnost PP Pevné spojení

 • Nově: 7246 - Tiskové výstupy - agregace úvodu - doplnění PP Edice a literatura

 • Oprava: 4578 - Tiskový výstup - fyzický stav jednotky popisu

2.7.62. verze 2.2.0

 • Nově: Aktualizace pravidel dle CAM

 • Nově: Úpravy tiskových sestav archivních pomůcek

 • Nově: 5260 - Tiskové výstupy - celkový počet EJ v tiráži

 • Nově: 6248 - Lektorování - možnost smazání prázdného posudku

 • Nově: 6983 - Zpřehlednění informací o archivních entitách

 • Nově: 7015 - Lektorování - změna stavu připomínky

 • Nově: 7107 - Administrace - zobrazení interního kódu archivního souboru v našeptávači a seznamu AS

 • Nově: 7128 - Přebírání nových záznamů z CAMu

 • Nově: 7145 - Přidání stavů archivních entit

 • Oprava: 6604 - Pevné spojení - u kartotéky nezmizí UJ a počet EJ

 • Oprava: 7057 - Pevné spojení - generátor ukládacích jednotek (výjimka)

 • Oprava: 7104 - Tiskový výstup - vytvoření kopie (odezva, označení výstupu)

 • Oprava: 7185 - Archivní soubory - nelze stáhnout výstup

 • Oprava: 7206 - Nelze připojit administrativní zařazení

 • Oprava: 7209 - Lektorování - export do CSV

 • Oprava: 7221 - Lektorování - zobrazení připomínek a komentářů (zalomení textu)

ZP2015, v 190

 • Nově: 4146 - Úprava hodnot specifikací PP Jiná označení

 • Oprava: 7056 - Tiskový výstup - „značka archivního souboru“ namísto „značka fondu“ v titulním listu a tiráži

 • Oprava: 7193 - Odstranění chybové hlášky „UJ bez uvedení typu hromadiny“ pro Složky s typem EJ při uložení Samostatně

2.7.63. verze 2.1.7

 • Nově: Při vytváření vazeb mezi archivními entitami se využívá nové vyhledávání

 • Oprava: 7178 - Hromadné přidání jednotek popisu (způsobuje nefunkčnost výstupů, přesunů či řazení)

2.7.64. verze 2.1.6

 • Nově: Vyhledávání přístupových bodů dle ID

 • Nově: 7126 - Nová funkce pro odstranění záznamu ze synchronizační fronty pro CAM

 • Nově: 7125 - Omezení změn stavů archivních entit dle oprávnění uživatele

 • Nově: 7127 - Refaktorizace načítání změn z CAMu pomocí databázové fronty

 • Oprava: Nefunkční konfigurace pro indexaci a vyhledávání přístupových bodů

 • Oprava: Chyba při zobrazení poškozené archivní entity

 • Oprava: 7025 - Zobrazení posledních arch. entit na úvodní stránce

 • Oprava: 7050 - Úprava posuvníku v prohlížeči Chrome

 • Oprava: Indexace a vyhledávání v archivních entitách po importu

 • Oprava: 7125 - Odstranění zbytečného logování

 • Oprava: 7140 - Chybný stav entity při převzetí z CAMu

CZ_BASE, v 41

 • Nově: Úprava nastavení vah archivních entit pro vyhledávání

ZP2015, v 189

 • Nově: Obtékání dalších odstavců uvedených v prvku popisu Obsah/regest při tisku do PDF

 • Nově: Přidání prvku popisu číslo digitalizátu

 • Nově: Přidána specifikace neplatné pořadové číslo u prvku popisu jiné označení

 • Oprava: Odstranění pořadového čísla pro tisk z jiného označení

 • Oprava: 7059 - Na titulním listu tiskového výstupu se tiskne název archivu včetně doplňků

 • Oprava: 7135 - V tiskovém výstupu se zobrazují pouze specifikace jiných datací

2.7.65. verze 2.1.5

 • Nově: Řazení archivních entit dle relevance

 • Nově: Ukládání stavu odesílání do CAM do databáze

 • Nově: Přenosu stavu archivní entity v nativním formátu

 • Nově: 7063 - Optimalizace rychlosti vytváření cache přístupových bodů

 • Nově: 7078 - API pro hromadné zneplatnění přístupových bodů

 • Nově: 7081 - Export souřadnic ve formátu WKB

 • Nově: 7110 - Importované archivní entity do Elza jsou ve stavu ‚nová‘

 • Změna: Přepracování exportní fronty pro CAM

 • Oprava: Vymazání přílohy

 • Oprava: 7085 - Chyba exportu datace

 • Oprava: API pro vyhledávání v archivním popisu

 • Oprava: Práce se souřadnicemi při tvorbě archivního popisu

 • Oprava: 7108 - Import souřadnic ze souboru v části pořádání

 • Oprava: 7091 - Výpis stavu archivní entity i bez napojení na CAM

 • Oprava: 7098 - Změna hesla uživatele

 • Oprava: 7099 - Zneplatněnou entitu je možné stále dohledat

ZP2015, v 188

 • Nově: V části jednotlivosti s typem část jednotlivost jsou možné role entit shodné s neevidovanou jednotlivostí

 • Nově: Druh omezení přístupnosti - u smlouvy je možnost výběru všech druhů spouštěcích událostí

CZ_BASE, v 40

 • Oprava: 6788 - Archivní entity - chyba při zakládání taxonomické kategorie

2.7.66. verze 2.1.3

 • Nově: 7069 - Vztahy mezi entitami v rámci různých oblastí (scope)

 • Oprava: 7079 - Změna hodnoty prvku popisu

 • Oprava: 7003 - Kontrola dostupnosti napojované entity k archivnímu popisu

 • Oprava: Import příloh

ZP2015, v 187

 • Nově: 7012 - Pravidlo pro validaci druhu ukládací jednotky

2.7.67. verze 2.1.2

 • Nově: Vyhledávání v synchronizační frontě s CAM dle stavu

 • Nově: Možnost změny části přístupového bodu i v případě neúplných dat

 • Nově: 6143 - Rozšíření zobrazení prvků popisu ve stromu

 • Nově: Přepracování cache archivních entit

 • Oprava: Filtrování přístupových bodů dle tříd uvedených u prvku popisu

 • Oprava: Stránkování archivních souborů

 • Oprava: Nezobrazení hodnoty specifikace v režimu pro čtení

 • Oprava: Přepočet času z UTC do lokálního času v synchronizační frontě pro CAM

 • Oprava: Vyhledávání dle oblastí archivních entit

ZP2015, v 186

 • Nově: Změna způsobu konfigurace zobrazení stromu a akordeonu v archivním popisu

2.7.68. verze 2.1.1

 • Nově: 6993 - Verzování příloh

 • Oprava: 4946 - Nelze odstranit přílohu

 • Oprava: Oprava import archivních entit v případě existující entity

 • Oprava: Komunikace s CAM (identifikátory nejsou interpretovány)

 • Oprava: Možnost zakládání entit v případě omezených oprávnění

ZP2015, v 185

 • Oprava: Chybná verze pravidel

 • Oprava: Tisk titulku karty

2.7.69. verze 2.1.0

 • Nově: Zavedení cache přístupových bodů (zrychlení přístupu)

 • Nově: Vyhledávání přístupových bodů pomocí Lucene

 • Nově: Automatické zkrácení hodnot prvků popisu při migraci z verze 1.x

 • Nově: API pro vyhledávání v archivním popisu a archivních entitách

 • Nově: 4194 - Kontrola datace u prohlubování popisu ze složky na jednotlivost

 • Nově: 7014 - Možnost sloučení záznamů při řešení duplicit

 • Změna: Aktualizace OpenAPI generátoru na verzi 5.0.1

 • Oprava: 4523 - Sbalování stromové struktury - zobrazení + i na rozbalené větvi

 • Oprava: 5065 - Úprava názvů políček ve výstupu

 • Oprava: 6954 - V modulu Archivní soubory přejmenovat v pravém panelu „Přehled platných AP“ na „Výstupy“

 • Oprava: 6485 - Chování filtrů u PP Datace vzniku v tabulkovém zobrazení

 • Oprava: 5769 - Export CSV z tabulkového zobrazení

 • Oprava: 6997 - Nevyhodnocování unikátnosti u anonymních strukturovaných typů

 • Oprava: 7018 - Chyba při migraci dat (datace do)

 • Oprava: 6991 - Možnost odstranění vztahu v události

 • Oprava: 6996 - Chybné zobrazení kalendáře

 • Oprava: 4742 - Chybné zobrazení akordeonu v případě dlouhé specifikace

ZP2015, v 184

 • Nově: Export EAD: export poznámky

 • Nově: Výstup „Katalogové karty“, zmenšení písma

 • Nově: 4889 - PP místa vzniku předloh popisovaných kopií - doporučený

 • Nově: 6859 - Nová specifikace role entity - matriční místo

 • Oprava: 6708 - Pevné spojení - výstražná hláška o chybějící ukládací jednotce

2.7.70. verze 2.0.7

 • Oprava: 6733 - Chyba při generování výstupu

 • Oprava: Nekonzistence databáze v důsledku přechodu z verze 1.x

 • Oprava: 6741 - Není funkční Undo při vytvoření výstupu

ZP2015, v 183

 • Nově: Zápis strukturovaného množství na jeden řádek

 • Oprava: Generování výstupu v případě datace delší než 50znaků

2.7.71. verze 2.0.6

 • Nově: V tiskových výstupech lze přistupovat k nadřazeným JP

 • Nově: Rozšíření XSD schématu, možnost exportu stavů a textové podoby strukt. typů

 • Nově: Refaktorizace způsobu napojení na CAM

 • Nově: Přepracování stránky administrace dle fondů

 • Nově: 5775 - Možnost stránkování archivních souborů v administraci

 • Nově: 6924 - Nastavení více typů externích systémů a úprava nastavení

 • Nově: 6917 - Možnost zobrazení 1000 položek v tabulkovém zobrazení

 • Změna: 6925 - Administrace - vyhledávání dle jména osoby

 • Změna: Úprava záhlaví archivní entity pocházející z externího systému (CAM)

 • Oprava: Export dat ve formátu CAM v případě neúplných vztahů

 • Oprava: 6827 - Archivní entity - nelze vyřešit duplicitu

 • Oprava: 6857 - Nelze ručně zadat referenční označení

 • Oprava: 4621 - V oprávněních je možné uživateli přidat neexistující archivní soubor

 • Oprava: Rozšíření logování při startu (inicializace forwardedHeaderFilter a H2 console)

ZP2015, v 182

 • Nově: Rozšířen tisk muzejních karet

 • Nově: Odstranění mezer při vytváření nové ukládací jednotky

 • Oprava: Tisk strukturovaného množství

 • Oprava: 6827 - Umožnění zápisu entit i na úrovni série

2.7.72. verze 2.0.5

 • Nově: Aktualizace integrace na DSpace

 • Oprava: 5569 - Vynucení dvojkliku při zadávání dat

 • Oprava: 6812 - Archivní entity - Odkaz na zdroje informací

 • Oprava: 6768 - Archivní entity - možnost zadat prázdnou hodnotu jazyka

CZ_BASE, v 39

 • Oprava: 6788 - Archivní entity - chyba při zakládání taxonomické kategorie

ZP2015, v 181

 • Nově: 6513 - Umožnění zápisu entit i na úrovni série

 • Nově: 6231 - Pořadí uložení u starších pomůcek

 • Oprava: 5758 - Tiskový výstup - netiskne se PP délka zvukového záznamu

2.7.73. verze 2.0.4

 • Nově: 6784 Export DAO v nativním formátu

 • Oprava: Export do nativního formátu

 • Oprava: Vyhledávání v přístupových bodech

2.7.74. verze 2.0.3

 • Nově: Export informací o napojených DAO v rámci nativního formátu Elza

 • Oprava: Migrace archivních entit z verze 1.4, správná migrace vztahů

 • Oprava: Migrace archivních entit z verze 1.4, správná označení

 • Oprava: Po změně nastavení externích systémů není nutný restart

CZ_BASE, v 38

 • Archivní entity: Dokončení limitace opakování vzniku/zániku/těla archivní entity

2.7.75. verze 2.0.2

 • Nově: Samostatné okno pro vkládání speciálních znaků

 • Nově: Přidání indexu pro rychlejší vyhledávání odkazovaných jednotek popisu

 • Oprava: Filter pro vyhledávání v archivních entitách

 • Oprava: Spuštění s Java 11+

 • Oprava: Zrychlení mazání úrovní popisu (optimalizace odkazů mezi úrovněmi)

 • Oprava: Při změně preferovaného označení dojde k aktualizaci označení v navázaných entitách

 • Oprava: Pád pi spuštění perzistentního řazení

 • Oprava: Bug 4483: Zobrazení informace o dokončení výstupu jen pokud je uživatel na jiné stránce

ZP2015, v 181

 • Oprava: Strojová datace musí být uvedena vždy, textová datace není dostatečná

 • Oprava: Bug 6230: Digitální archivní jednotka - způsob zápisu

 • Oprava: Bug 4812: Chybějící prvek popisu v tiskovém výstupu - identifikátor organizace

2.7.76. verze 2.0.1

 • Odstranění nepotřebných tříd pro tisk

 • Oprava exportu archivních entit připojených k AS

 • CZ_BASE: Přidání prvku popisu pro interní doplněk u archivních entit

 • CZ_BASE: Přidání prvku popisu pro pohlaví u osob

 • ZP2015: Rozšíření povolených rolí o korporace pro nositel, navrhovatel, předávající

 • ZP2015: Přejmenování Počet EJ na Počet archiválií

 • ZP2015: Oprava tisku štítků

 • ZP2015: Readonly prvky popisu jsou vždy možné