3.5. Klávesové zkratky

3.5.1. Modifikátory podle prohlížeče

Každý internetový prohlížeč dovoluje použít pro klávesové zkratky jinou kombinaci kláves. Tato kombinace bude dále označována jako MOD. V následující tabulce jsou uvedeny kombinace pro některé prohlížeče.

Prohlížeč

Klávesová zkratka MOD

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

CTRL + ALT

Internet Explorer

CTRL + SHIFT

3.5.2. Obecné zkratky

3.5.3. Domovská obrazovka

Tyto klávesové zkratky jsou specifické pro domovskou obrazovku.

Todo

← ( šipka vlevo ), → ( šipka vpravo )

Pohyb v řádku.

↓ ( šipka dolu ), ↑ ( šipka nahoru )

Změna řádku.

3.5.4. Archivní soubor - pořádání

Tyto klávesové zkratky jsou specifické pro nástroj Pořádání z modulu Archivní soubory.

Pohyb

MOD + 1

Zaměří strom archivního souboru.

MOD + 2

Zaměří seznam jednotek popisu.

Strom

Přejde o úroveň výš, pokud jednotka popisu není otevřená nebo nemá potomka. Pokud ano, zavře ji.

Přejde o úroveň níž, pokud je jednotka popisu otevřená. Pokud ne, otevře ji.

Přejde na další jednotku popisu.

Přejde na předcházející jednotku popisu.

Pokud je otevřeno více záložek

MOD + ←

Přepne na předchozí záložku.

MOD + →

Přepne na další záložku.

Jednotky popisu

↓, ↑

Pohyb v seznamu, pokud není žádná jednotka popisu otevřená.

MOD + ↑

Přejde na jednotku popisu v seznamu umístěnou nad současnou.

MOD + ↓

Přejde na jednotku popisu v seznamu umístěnou pod současnou.

MOD + F

Vyhledávání v seznamu.

Úpravy

MOD + /

Přidá jednotku popisu na konec seznamu.

MOD + -

Přidá jednotku popisu před současnou.

MOD + +

Přidá jednotku popisu za současnou.

MOD + *

Přidá jednotku popisu do současné.

Poznámka

Pokud existuje více scénářů přidání jednotky popisu, pak se při stisknutí klávesové zkratky otevře menu s výběrem požadovaného scénáře. Pokud existuje pouze jeden scénář, tak se provede.

MOD + P

Přidá nový prvek popisu.

MOD + Y

Smaže celý prvek popisu.

Vícehodnotové prvky popisu

MOD + I

Vloží novou hodnotu do vícehodnotového prvku.

MOD + D

Smaže právě vybranou hodnotu vícehodnotového prvku.

3.5.5. Rejstříková hesla

Pohyb

MOD + 1

Zaměří seznam rejstříkových hesel.

MOD + 2

Zaměří informace o rejstříkovém hesel.

Přejde na další rejstříkové heslo.

Přejde na předcházející rejstříkové heslo.

MOD + E

Přejde na úpravu základních údajů vybraného rejstříkového hesla ( musí být zaměřen panel s informacemi o rejstříkovém hesle - MOD + 2 ).

MOD + B

Přejde na osobu svázanou s rejstříkovým heslem, pokud taková existuje ( musí být zaměřen panel s informacemi o rejstříkovém hesle - MOD + 2 ).

Úpravy

MOD + N

Otevře formulář pro vytvoření nového rejstříkového hesla.

Vícehodnotové prvky popisu

MOD + I

Vloží novou hodnotu do vícehodnotového prvku.

MOD + D

Smaže právě vybranou hodnotu vícehodnotového prvku.

3.5.6. Osoby

Pohyb

MOD + 1

Zaměří seznam osob.

MOD + 2

Zaměří informace o osobě.

Pokud je zaměřen seznam osob

Přejde na další osobu.

Přejde na předcházející osobu.

Page Down (PgDn)

Přeskočí o 10 záznamů dál

Page Up (PgUp)

Přeskočí o 10 záznamů zpět

Pokud je zaměřen detail osoby

Tab

Přeskakování mezi uzavřenými sekcemi akordeonu. Nebo přeskakování mezi aktivními prvky v otevřených sekcích akordeonu.

Úpravy

MOD + N

Otevře formulář pro vytvoření nové osoby.