3.1. Domovská stránka

Domovská stránka aplikace ELZA (Domů) slouží jako přehled archivních souborů a archivních entit, které byly naposledy použity právě přihlášeným uživatelem.

3.1.1. Horní panel

ds-hp

V horním panelu aplikace se nachází ovládací prvky aplikace. Tento panel je rozdělen na tři části:

 1. Levá část

  • Nachází se zde tlačítka pro výběr aktivního modulu aplikace.

 2. Část za oddělovačem

  • Nachází se zde ovládací prvky pro právě zvolený modul. Tato část se mění v závislosti na modulu a pro každý z nich obsahuje jiné prvky.

 3. Pravá část

  • Nachází se zde jméno právě přihlášeného uživatele. Kliknutím na jméno uživatele je možné zobrazit nabídku, ve které se nachází možnost odhlášení a také změna uživatelského hesla.

Poznámka

Navigační panel lze skrýt tlačítkem umístěným v pravém spodním rohu panelu.

3.1.2. Spodní panel

ds-sp

Ve spodním panelu se nacházejí odkazy na naposledy používané archivní soubory a archivní entity, které umožňují jejich okamžité zobrazení.

3.1.3. Přihlášení a nastavení uživatele

V pravém horním rohu obrazovky jsou k dispozici tyto akce a funkcionality:

 • Změnit heslo

 • Nastavení

 • Tmavý režim

 • Odhlásit

ds-uz

Nastavení uživatele

Okno nastavení uživatele spravuje dílčí nastavení pro konkrétní uživatelský účet.

API Klíče

Umožňuje vložit osobní API klíč pro komunikaci s externím systémem.

ds-uz-nastaveni