5.4.1. Postup instalace integračního rozhraní

Integrační rozhraní je součástí zdrojového kódu Elza ve složce integration/dspace.

Předpoklady pro instalaci

  1. Stažená distribuce DSpace (binární release verze), adresář: $DSPACE_DIR

  2. Stažený zdrojový kód Elza (release verze)

  3. Nakonfigurovaná a funkční instalace DSpace z binární distribuce (release)

Postup instalace

  1. Standardní konfigurace DSpace a instalace release verze

  2. Kopie obsahu adresáře integration/dspace/dspace do odpovídajícího zdrojového adresáře v DSpace

  3. Nastavení souboru $DSPACE_DIR/dspace/config/modules/elza.cfg

  4. Kopie obsahu adresáře integration/dspace/dspace-elza do $DSPACE_DIR

  5. Sestavení modulu elza-dspace, mvn install

  6. Sestavení dspace, ve složce $DSPACE_DIR spustit mvn package

  7. Instalace pomocí ant výsledných souborů. Ty jsou umístěny ve složce $DSPACE_DIR/dspace/target/dspace-installer. Podrobněji viz samostatná dokumentace k DSpace.