5.3.2. Struktura importní dávky

Dávka je tvořena adresářem obsahujícím jednotlivé Dao a značku o její připravenosti k importu.

Struktura DAO

Jednotlivé DAO jsou uloženy v samostatném adresáři. Pojmenování každého DAO má strukturu: CisloArchivu_CisloAS_DAO. Jednotlivé DAO se skládá z následujících částí:

Jednotlivé stránky, které tvoří příslušné DAO mohou být originály s případnými připravenými náhledy nebo je možné přímo přiřadit jednotlivé soubory do konkrétního Bundle v DSpace (viz samostatná dokumentace k DSpace).

Zjednodušené DAO

Ve zjednodušeném režimu jsou soubory/stránky přímo uloženy ve složce DAO, tj. na stejné úrovni jako je soubor dao.xml. Při importu se hledají soubory všechny soubory v této složce. Nalezené soubory jsou načteny a jsou uspořádány abecedně. Pokud jsou současně uvedeny v souboru dao.xml je jejich pořadí dáno pořadím v tomto souboru.

Ke každému souboru ve složce je možné do adresáře vložit připravený náhled a případně doplněná metadata. Náhled musí být ve formátu JPEG a musí být uložen ve shodně se jmenujícím souboru jako originál s doplněním postfixu .thumb. Metadata lze uložit do souboru ve formátu XML, soubor se opět musí jmenovat shodně jako originál s doplněním postfixu .meta.

Pokud k souboru neexistuje předem vytvořený náhled je tento automaticky vytvořen v průběhu importu. Obdobně pokud k souboru nejsou definována metadata jsou základní extrahována přímo ze souboru.

DAO s napojením na jednotlivé Bundle

Pro napojení souborů na jednotlivé Bundle je nutné tyto soubory uložit do složky jejíž název odpovídá požadovanému Bundle. Doporučené názvy pro Bundly jsou:

ORIGINAL

Bundle ORIGINAL je výchozí pro uložení originálů souborů. Použije se i v případě pokud žádný není uveden.

THUMBNAIL

Bundle THUMBNAIL je určen pro uložení náhledů souborů. Do tohoto Bundle se automaticky generují náhledy. Předem připravené náhledy je možné předat jako součást DAO.

METADATA

Bundle METADATA je určen pro uložení samostatných metadat souborů. Do tohoto Bundle se ukládají samostatně připravené XML soubory s metadaty.

V souboru dao.xml je vhodné pro každý Bundle definovat samostatnou část pomocí elementu PAGES. V této části se určí jednotlivé soubory tvořící daný BUNDLE.

Soubor dao.xml

Soubor dao.xml je volitelný a slouží definici metadat a explicitní popis uspořádání souborů/stránek v rámci jednoho DAO. Soubor je vytvářen podle schématu: http://elza.tacr.cz/xsd/dspace/dao.

Definice schématu XSD: dspace-import-dao.xsd

Připravená dávka

Připravená dávka pro import obsahuje soubor Konec.txt.

Protokol o zpracování dávky

Při zpracování dávky je vytvářen protokol o jejím zpracování, soubor: Proto.txt.