6.6. Způsob uložení ve formátu EAD

Pro předávání archivních pomůcek a jejich částí se používá formát EAD3.

Český profil EAD3 je k dispozici v samostatné Dokumentaci EAD3.