2.5. Novinky v aplikaci Elza 1.4

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 2.0.

2.5.1. Běžící úlohy na pozadí

V verzi 1.4 došlo k přepracování způsobu vyhodnocování a spouštění akcí na pozadí. Nový způsob předchází nadměrnému zatížení serveru. Na běžící úlohy a jejich stav je možno nahlížet z administrátorské části aplikace.

Více viz Úlohy na pozadí

2.5.2. Zobrazení aplikačního logu

Uživatel s oprávněním Superuživatel má možnost si zobrazit záznam z aplikačního logu pro snazší identifikaci případného problému.

Více viz Zobrazení aplikačního logu

2.5.3. Vymazání historie změn

Volbou Vymazání historie na úrovni vybraného archivního souboru dojde k odstranění všech historických záznamů v databázi a zapomenutí jednotlivých akcí pro možnost jejich odvolání.

Více viz Vymazání historie změn

2.5.4. Pevně spojené jednotky popisu

Pevné spojení jednotek popisu umožňuje popis jedné fyzické archiválie formou více jednotek popisu a to i v případě jejich uvedení v různých sériích. Prvek popisu zaručí započítání těchto jednotek jako jedné evidenční jednotky.

Více viz Pevné spojení

2.5.5. Omezení zveřejnění

Na úrovni jednotky popisu je možné limitovat způsob jejího zveřejnění. Limit zveřejnění může být nastaven zcela individuálně pro jednotku popisu nebo připojením připraveného profilu pro druh omezení.

Více viz Omezení přístupnosti - východiska a důvody

2.5.6. Digitální složka

Přidán nový typ složky umožňující tvorbu archivního popisu digitální archivní jednotky.

Více viz Digitální složka

Více viz Uložení v DA