2.4. Novinky v aplikaci Elza 1.3

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 2.0.

2.4.1. Správa oblastí přístupových bodů

Každý přístupový bod náleží do určité oblasti. Tyto oblasti je možné nově spravovat přímo z uživatelského rozhraní.

Viz Oblasti archivních entit.

../../_images/scopeadmin.png

Jednotlivé oblasti je možné vzájemně propojovat a takto mezi nimi zpřístupňovat vzájemně archivní entity a tyto propojovat.

2.4.2. Stavy přístupových bodů

Každý přístupový bod má nově stav. Tento stav umožňuje definici pracovních postupů pro jejich schvalování, zneplatňování a náhradu. V rámci změny stavu je také možné měnit oblast uložení archivní entity.

../../_images/ap_state.png

Viz Stav archivní entity.

2.4.3. Rozšíření oprávnění pro řízení stavů

Byla přidána samostatná oprávnění pro změny stavu archivních entit a změny schválených entit.

Viz Oprávnění a archivní entity.

2.4.4. Přímé napojení přístupových bodů k JP

Do verze 1.2 bylo možné napojovat archivní entity/přístupové body přímo k jednotce popisu. Přímo napojené entity k jednotce popisu jsou při přechodu na verzi 1.3 převedeny do nového prvku popisu Odkaz na přístupový bod. Prvek popisu je určen pro zajištění zpětné kompatibility s popisem bez využití rolí entit. Nově vznikající popis by měl využívat prvek popisu Role entit.

2.4.5. Změna terminologie

Nově je zaveden a používán termín Archivní entita. Nahrazuje dříve používaný termín přístupový bod v místech, kde se ještě o přístupový bod nejedná.

2.4.6. Rozšířený filtr v archivních entitách a osobách

Archivní entity a osoby je nově možné filtrovat na základě oblasti a stavu. Jedná se o rozšíření stávajících filtrů dle třídy/podtřídy a na základě textu.