2.3. Novinky v aplikaci Elza 1.2

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 2.0.

2.3.1. Volitelné zjednodušení prostřední části

Při zpracování archivních souborů je nově možné zvolit zjednodušené zobrazení. Ve zjednodušeném zobrazení je viditelná vždy jen jedna jednotka popisu. V nastavení zobrazení je možné aktivovat zobrazení formou akordeonu. V tomto zobrazení jsou na jedné stránce viditelné i předcházející a následující jednotky popisu.

../../_images/simple-arr.png

2.3.2. Stránkování v seznamu AS

Seznam archivních souborů je nově stránkovaný. Pokud obsahuje více než 200 položek, tak je v dolní části umožněno stránkování archivních souborů.

../../_images/as-pages.png

2.3.3. Limitování výběru třídy/podtřídy přístupových bodů prvkem popisu

U prvku popisu Autorské dílo je nově výběr limitován na vybrané podtřídy entit/přístupových bodů.

Stávající připojené hodnoty z jiných podtříd budou zachovány.

2.3.4. Oprávnění na úrovni části AS

Nově je možné limitovat oprávnění zápisu změn na část archivního souboru. V takovém případě uživatel může změny provádět jen v určené části archivního souboru. Nastavení se provede v administraci oprávnění.

2.3.5. Uživatelské rozhraní výstupů

Došlo k přepracování uživatelského rozhraní pro práci a tvorbu výstupů. Uživatelské rozhraní bylo zjednodušeno. Seznam výsledných souborů byl přesunut do středové části panelu. Detail prvků popisu je standardně skrytý.

../../_images/output.png

2.3.6. Ukládací jednotky a práce s nimi

Práce s ukládacími jednotkami byla zjednodušena.

Nově je možné založení ukládací jednotky přímo z pořádání. Pokud je do vyhledávacího pole zapsáno číslo neexistující jednotky, stisknutím klávesy enter dojde k jejímu vytvoření a převzetí zapsaného označení.

Zobrazení ukládacích jednotek, resp. ukládacích čísel bylo rozšířeno o doplněk. Jedná se o hodnotu v závorce, která umožňuje zobrazit dodatečné informace. Ve standardním nastavení je v doplňku zobrazen typ ukládací jednotky.

Ukládací jednotky je možné hromadně vybírat pomocí klávesy Shift nebo nově pomocí zatrhávacích políček (checkboxů). Přepnutí do výběru pomocí checkboxů se provede speciálním tlačítkem v záhlaví seznamu pro uložení.

2.3.7. Zvýšení rychlosti vykreslování uživatelského rozhraní

V předchozích verzích docházelo ke zpomalení aplikace při současné práci více uživatelů nad jedním archivním souborem. Nově došlo k přepracování způsobu zobrazování provedených změn. Výsledkem je rychlejší práce s uživatelským rozhraním.