2.2. Novinky v aplikaci Elza 1.1

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 2.0.

2.2.1. Vyhledávání přes více souborů

Záznamy obsahující určitou hodnotu je možné vyhledávat přes více archivních souborů. Funkce je dostupná z hlavního menu.

../../_images/search.png

Podrobnější popis v části: Vyhledat v arch. souborech.

2.2.2. Lektorování archivních souborů

Lektorováním se rozumí proces, kdy lektor posuzuje návrh archivní pomůcky, její soulad s interními předpisy archivu a obecně závaznými pravidly. Lektorování se realizuje formou protokolů s připomínkami a jejich vypořádáním.

../../_images/lecturing1.png

Podrobnější popis v části: Lektorování.

2.2.3. Rozšíření funkce Zpět

Nově je možné vracet zpět změny v ukládacích jednotkách. Příkladem takové změny je založení ukládací jednotky, či hromadná změna více ukládacích jednotek.

2.2.4. Ukládací jednotky

Ukládací jednotky nově umožňují:

  1. Vkládání rozsahu ukládacích jednotek. Nutno aktivovat příslušné rozšíření.

  2. Mohou být automaticky generovány pomocí generátoru ukládacích jednotek

  3. Mezi prefix a číslo ukládací jednotky je možné automatizovaně vkládat separátor