2.1. Novinky v aplikaci Elza 1.0

Technické vlastnosti nové verze a postup přechodu na ní je v samostatné kapitole Aktualizace na verzi 2.0.

2.1.1. Délka filmového a audio záznamu

Délku filmového a audio záznamu lze zadat ve formátu hh:mm:ss, mm:ss nebo ss.

Zadáno

Uloženo v DB

Zobrazeno

10

10

00:00:10

70

70

00:01:10

1:10

70

00:01:10

1:0:0

3600

01:00:00

Technicky se délka filmového a audio záznamu v databázi ukládá v sekundách.

Podrobněji viz Délka filmového záznamu a Délka audio záznamu.

2.1.2. Prvek popisu pro datum

Ve výstupech se prvek popisu Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni zadává nově jako standardní datum a to včetně možnosti výběru z kalendáře.

2.1.3. Tisk štítků

V nové verzi je k dispozici šablona pro tisk štítků na obaly.

2.1.4. Známé problémy

Verze 1.0 vyžaduje jako prohlížeč Edge, Firefox nebo Chrome. Internet Explorer 11 není dočasně podporován. Předpokládáme obnovení podpory pro IE 11 od verze 1.0.2.