2.7. Změny v jednotlivých sestaveních

2.7.1. verze 2.1.3

 • Nově: 7069 - Vztahy mezi entitami v rámci různých oblastí (scope)

 • Oprava: 7079 - Změna hodnoty prvku popisu

 • Oprava: 7003 - Kontrola dostupnosti napojované entity k archivnímu popisu

 • Oprava: Import příloh

ZP2015, v 187

 • Nově: 7012 - Pravidlo pro validaci druhu ukládací jednotky

2.7.2. verze 2.1.2

 • Nově: Vyhledávání v synchronizační frontě s CAM dle stavu

 • Nově: Možnost změny části přístupového bodu i v případě neúplných dat

 • Nově: 6143 - Rozšíření zobrazení prvků popisu ve stromu

 • Nově: Přepracování cache archivních entit

 • Oprava: Filtrování přístupových bodů dle tříd uvedených u prvku popisu

 • Oprava: Stránkování archivních souborů

 • Oprava: Nezobrazení hodnoty specifikace v režimu pro čtení

 • Oprava: Přepočet času z UTC do lokálního času v synchronizační frontě pro CAM

 • Oprava: Vyhledávání dle oblastí archivních entit

ZP2015, v 186

 • Nově: Změna způsobu konfigurace zobrazení stromu a akordeonu v archivním popisu

2.7.3. verze 2.1.1

 • Nově: 6993 - Verzování příloh

 • Oprava: 4946 - Nelze odstranit přílohu

 • Oprava: Oprava import archivních entit v případě existující entity

 • Oprava: Komunikace s CAM (identifikátory nejsou interpretovány)

 • Oprava: Možnost zakládání entit v případě omezených oprávnění

ZP2015, v 185

 • Oprava: Chybná verze pravidel

 • Oprava: Tisk titulku karty

verze 2.1.0

 • Nově: Automatické zkrácení hodnot prvků popisu při migraci z verze 1.x

 • Nově: API pro vyhledávání v archivním popisu a archivních entitách

 • Nově: 4194 - Kontrola datace u prohlubování popisu ze složky na jednotlivost

 • Nově: 7014 - Možnost sloučení záznamů při řešení duplicit

 • Změna: Aktualizace OpenAPI generátoru na verzi 5.0.1

 • Oprava: 4523 - Sbalování stromové struktury - zobrazení + i na rozbalené větvi

 • Oprava: 5065 - Úprava názvů políček ve výstupu

 • Oprava: 6954 - V modulu Archivní soubory přejmenovat v pravém panelu „Přehled platných AP“ na „Výstupy“

 • Oprava: 6485 - Chování filtrů u PP Datace vzniku v tabulkovém zobrazení

 • Oprava: 5769 - Export CSV z tabulkového zobrazení

 • Oprava: 6997 - Nevyhodnocování unikátnosti u anonymních strukturovaných typů

 • Oprava: 7018 - Chyba při migraci dat (datace do)

 • Oprava: 6991 - Možnost odstranění vztahu v události

 • Oprava: 6996 - Chybné zobrazení kalendáře

 • Oprava: 4742 - Chybné zobrazení akordeonu v případě dlouhé specifikace

ZP2015, v 184

 • Nově: Export EAD: export poznámky

 • Nově: Výstup „Katalogové karty“, zmenšení písma

 • Nově: 4889 - PP místa vzniku předloh popisovaných kopií - doporučený

 • Nově: 6859 - Nová specifikace role entity - matriční místo

 • Oprava: 6708 - Pevné spojení - výstražná hláška o chybějící ukládací jednotce

verze 2.0.7

 • Oprava: 6741 - Není funkční Undo při vytvoření výstupu

ZP2015, v 183

 • Nově: Zápis strukturovaného množství na jeden řádek

 • Oprava: Generování výstupu v případě datace delší než 50znaků

verze 2.0.6

 • Nově: Refaktorizace způsobu napojení na CAM

 • Nově: Přepracování stránky administrace dle fondů

 • Nově: 5775 - Možnost stránkování archivních souborů v administraci

 • Nově: 6924 - Nastavení více typů externích systémů a úprava nastavení

 • Nově: 6917 - Možnost zobrazení 1000 položek v tabulkovém zobrazení

 • Změna: 6925 - Administrace - vyhledávání dle jména osoby

 • Změna: Úprava záhlaví archivní entity pocházející z externího systému (CAM)

 • Oprava: Export dat ve formátu CAM v případě neúplných vztahů

 • Oprava: 6827 - Archivní entity - nelze vyřešit duplicitu

 • Oprava: 6857 - Nelze ručně zadat referenční označení

 • Oprava: 4621 - V oprávněních je možné uživateli přidat neexistující archivní soubor

 • Oprava: Rozšíření logování při startu (inicializace forwardedHeaderFilter a H2 console)

ZP2015, v 182

 • Nově: Rozšířen tisk muzejních karet

 • Nově: Odstranění mezer při vytváření nové ukládací jednotky

 • Oprava: Tisk strukturovaného množství

 • Oprava: 6827 - Umožnění zápisu entit i na úrovni série

verze 2.0.5

 • Oprava: 6812 - Archivní entity - Odkaz na zdroje informací

 • Oprava: 6768 - Archivní entity - možnost zadat prázdnou hodnotu jazyka

CZ_BASE, v 39

 • Oprava: 6788 - Archivní entity - chyba při zakládání taxonomické kategorie

ZP2015, v 181

 • Nově: 6513 - Umožnění zápisu entit i na úrovni série

 • Nově: 6231 - Pořadí uložení u starších pomůcek

 • Oprava: 5758 - Tiskový výstup - netiskne se PP délka zvukového záznamu

verze 2.0.4

 • Oprava: Vyhledávání v přístupových bodech

verze 2.0.3


 • Nově: Export informací o napojených DAO v rámci nativního formátu Elza

 • Oprava: Migrace archivních entit z verze 1.4, správná migrace vztahů

 • Oprava: Migrace archivních entit z verze 1.4, správná označení

 • Oprava: Po změně nastavení externích systémů není nutný restart

CZ_BASE, v 38

 • Archivní entity: Dokončení limitace opakování vzniku/zániku/těla archivní entity

verze 2.0.2


 • Nově: Samostatné okno pro vkládání speciálních znaků

 • Nově: Přidání indexu pro rychlejší vyhledávání odkazovaných jednotek popisu

 • Oprava: Filter pro vyhledávání v archivních entitách

 • Oprava: Spuštění s Java 11+

 • Oprava: Zrychlení mazání úrovní popisu (optimalizace odkazů mezi úrovněmi)

 • Oprava: Při změně preferovaného označení dojde k aktualizaci označení v navázaných entitách

 • Oprava: Pád pi spuštění perzistentního řazení

 • Oprava: Bug 4483: Zobrazení informace o dokončení výstupu jen pokud je uživatel na jiné stránce

ZP2015, v 181

 • Oprava: Strojová datace musí být uvedena vždy, textová datace není dostatečná

 • Oprava: Bug 6230: Digitální archivní jednotka - způsob zápisu

 • Oprava: Bug 4812: Chybějící prvek popisu v tiskovém výstupu - identifikátor organizace

verze 2.0.1


 • Odstranění nepotřebných tříd pro tisk

 • Oprava exportu archivních entit připojených k AS

 • CZ_BASE: Přidání prvku popisu pro interní doplněk u archivních entit

 • CZ_BASE: Přidání prvku popisu pro pohlaví u osob

 • ZP2015: Rozšíření povolených rolí o korporace pro nositel, navrhovatel, předávající

 • ZP2015: Přejmenování Počet EJ na Počet archiválií

 • ZP2015: Oprava tisku štítků

 • ZP2015: Readonly prvky popisu jsou vždy možné