6.6.2. Uložení úvodu a prvků popisu tiráže

Úvod, úvodní list a tiráž archivní pomůcky jsou tvořeny prvky popisu. Jejich hodnoty jsou primárně zachyceny v části Část control.

Informace o publikaci pomůcky

Informace vztahující se k publikaci pomůcky jsou hlavně zachyceny v elementu publicationstmt.

Element obsahuje podřízené prvky popisu zachycující:

Schvalovatel archivní pomůcky

Schvalovatel je uložen v samostatném bloku <ead:p> a vnořeném elementu <ead:name localtype=“FINDING_AID_APPROVED_BY“>. Atribut localtype="FINDING_AID_APPROVED_BY" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Schválil archivni pomucku -->
<ead:p>
 <ead:name localtype="FINDING_AID_APPROVED_BY">
  <ead:part>... jméno osoby ...</ead:part>
 </ead:name>
</ead:p>

Datum a místo vydání

Datum a místo vydání jsou uloženy v samostatném bloku <ead:date>. Atribut localtype="RELEASE_DATE_PLACE" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Datum a misto vydani -->
<ead:date localtype="RELEASE_DATE_PLACE">V Praze 25.8.2020</ead:date>

Datum (data) popisu

Datum (data) popisu jsou uložena v samostatném bloku <ead:date>. Atribut localtype="DESCRIPTION_DATE" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Datum (data) popisu -->
<ead:date localtype="DESCRIPTION_DATE">leden - květen 2020</ead:date>

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni

Datum k němuž jsou archiválie popsány je v samostatném bloku <ead:date>. Atribut localtype="FINDING_AID_DATE" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Datum zachyceneho stavu -->
<ead:date localtype="FINDING_AID_DATE">1.4.2020</ead:date>

Archivní pomůcku sestavil

Kdo archivní pomůcku sestavil je uložen v samostatném bloku <ead:p> a vnořeném elementu <ead:name localtype=“FINDING_AID_EDITOR“>. Atribut localtype="FINDING_AID_EDITOR" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Sestavil/editor archivni pomucky -->
<ead:p><ead:name localtype="FINDING_AID_EDITOR">
 <ead:part>Jan Novák</ead:part>
</ead:name></ead:p>

Původce archiválií

Původce je uložen v samostatném bloku <ead:p> a vnořeném elementu <ead:name localtype="ORIGINATOR">. Podrobněji viz Přístupové body.

Atribut localtype="ORIGINATOR" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

Celý blok <ead:p> je opakovatelný a uvede se samostatně pro každého původce.

<!-- Původce v uvodu archivni pomucky -->
<ead:p>
 <ead:persname localtype="ORIGINATOR"
        identifier="3e18c0df-6c48-4ef1-ae43-daf53d846077">
  <ead:part>... jméno osoby ...</ead:part>
 </ead:persname>
</ead:p>

Zpracovatel archiválií

Informace o zpracovateli se obvykle uvádí ve dvou formách. Strukturovaně v rámci úvodu a sumárně v tiráži.

Strukturovaný popis zpracovatele je uložen v samostatném bloku <ead:p> a vnořeném elementu <ead:name localtype="ARRANGER">. Podrobněji viz Přístupové body.

Atribut localtype="ARRANGER" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

Celý blok <ead:p> je opakovatelný a uvede se samostatně pro každého zpracovatele.

<!-- Zpracovatel v uvodu archivni pomucky -->
<ead:p>
 <ead:persname localtype="ARRANGER"
        identifier="76e724c0-2492-426b-b83b-2da2108b1850">
  <ead:part>... jméno osoby ...</ead:part>
 </ead:persname>
</ead:p>

Stručná textová informace o zpracovateli se zpravidla uvádí v tiráži archivní pomůcky. Nejedná se o referenci na přístupový bod. Element není opakovatelný.

Atribut localtype="ARRANGER_BRIEF" se uvádí povinně a slouží pro odlišení od dalších hodnot.

<!-- Zpracovatel v tirazi archivni pomucky -->
<ead:p>
 <ead:name localtype="ARRANGER_BRIEF">
  <ead:part>... jméno osoby ...</ead:part>
 </ead:name>
</ead:p>