6.6.5. Prvky popisu a jejich mapování

Tabulka prvků popisu a popis řešení. Prvky popisu jsou v tabulce identifikovány kódem a názvem. Pokud prvek popisu není v tabulce uveden, tak se nepřevádí do výstupu.

Prvky popisu

Kód

Název

Popis

ARRANGEMENT_TYPE

Způsob pořádání

nepřevádí se

LEVEL_TYPE

Úroveň popisu

viz Část jednotek popisu

FOLDER_TYPE

Typ složky

nepřevádí se

UNIT_TYPE

Typ archiválie

nepřevádí se

UNIT_COUNT

Počet evidenčních jednotek

nepřevádí se

STORAGE_ID

Ukládací jednotka

Ukládací jednotka

EXTRA_UNITS

Další evidenční jednotky ve složce

nepřevádí se

UNIT_ID

Referenční označení (pořadové číslo)

Referenční označení

OTHER_ID

Jiná označení - specifikace a hodnota

nepřevádí se

SERIAL_NUMBER

Jiná označení - Pořadové číslo

nepřevádí se, ZP4.2.2 Jiná označení - Pořadové číslo

TITLE

Obsah, regest

Obsah, regest

FORMAL_TITLE

Formální název jednotky popisu“

nepřevádí se, ZP4.2.4 Formální název jednotky popisu

UNIT_DATE

Datace vzniku jednotky popisu

Datace vzniku jednotky popisu

UNIT_DATE_BULK

Vlastní časový rozsah

nepřevádí se, ZP4.2.5 Datace vzniku jednotky popisu (vlastní časový rozsah)

UNIT_DATE_TEXT

Datace vzniku jednotky popisu - Textový zápis

nepřevádí se, ZP4.2.5 Datace vzniku jednotky popisu - strojově čitelný

ZNACKA_FONDU

Značka fondu

nepřevádí se, Vnitřní značka fondu archivu

ORIGINATOR

Původce

Odkaz na původce

UNIT_HIST

Dějiny jednotky popisu

Dějiny jednotky popisu

UNIT_ARR

Způsob uspořádání jednotky popisu

Způsob uspořádání jednotky popisu

UNIT_CONTENT

Tematický popis jednotky popisu

Tematický popis jednotky popisu

UNIT_SOURCE

Přímý zdroj akvizice

Přímý zdroj akvizice

FUTURE_UNITS

Budoucí přírůstky

Budoucí přírůstky

UNIT_ACCESS

Podmínky přístupu, práva k JP …

nepřevádí se, ZP4.4.1 Podmínky přístupu, práva k jednotce popisu a její reprodukci

UNIT_INFO_RIGHTS

Možnost zveřejnění informací o jednotce popisu

nepřevádí se, ZP4.4.2 Možnost zveřejnění informací o jednotce popisu

UNIT_COPY_RIGHTS

Možnost zveřejnění reprodukce jednotky popisu

nepřevádí se, ZP4.4.3 Možnost zveřejnění reprodukce jednotky popisu

UNIT_CURRENT_STATUS

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky

COPY_SOURCE

Identifikace předlohy kopie

nepřevádí se, ZP4.5.1 Identifikace předlohy kopie

RELATED_UNITS

Odkazy na příbuzné dokumenty…

nepřevádí se, ZP4.5.2 Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání

EXISTING_COPY

Existence kopií jednotky popisu

nepřevádí se, ZP4.5.3 Existence kopií jednotky popisu

INTERNAL_NOTE

Služební poznámka

nepřevádí se, ZP4.6.1 Služební poznámka

NOTE

Veřejná poznámka

nepřevádí se, ZP4.6.2 Veřejná poznámka

ARRANGER

Zpracovatel jednotky popisu

Zpracovatel archiválií

ARRANGEMENT_INFO

Informace o zpracování

nepřevádí se, ZP4.7.1 Informace o zpracování

ARRANGE_RULES

Pravidla zpracování jednotky popisu

nepřevádí se, ZP4.7.2 Pravidla zpracování jednotky popisu

DATE_OTHER

Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku

nepřevádí se, ZP5.2.1 Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu - specifikace a hodnota

ITEM_TITLE_REF

Autorské dílo“

nepřevádí se, ZP5.2.2 Název autorského díla

STORAGE_COND

Způsob a forma dochování

nepřevádí se, ZP5.2.3 Způsob a forma dochování

SIZE

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

nepřevádí se, ZP5.2.4 Rozměry, hmotnost, velikost, množství

SCALE

Měřítko

nepřevádí se, ZP5.2.5 Měřítko

POSITION

Souřadnice - tvar a souřadnice

nepřevádí se, ZP5.2.6 Souřadnice - tvar a souřadnice

ORIENTATION

Orientace z hlediska světových stran

nepřevádí se, ZP5.2.7 Orientace z hlediska světových stran

ITEM_MAT

Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

nepřevádí se, ZP5.2.8 Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

PART

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

nepřevádí se, ZP5.2.9 Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

LANGUAGE

Jazyk

Jazyk

WRITING

Písmo

nepřevádí se, ZP5.2.10 písmo

EDITION

Edice a literatura

nepřevádí se, ZP5.2.11 Edice a literatura

ENTITY_ROLE

Role entit (specifikace + hodnota)

Role entit

EXERQUE

Opis, nápis, exerque

nepřevádí se, ZP5.7.1 Opis, nápis, exerque

PAINTING_CHAR

Popis obrazu v poli typáře či otisku

nepřevádí se, ZP5.7.2 Popis obrazu v poli typáře či otisku

CORROBORATION

Koroborace dokumentu s popisovaným otiskem

nepřevádí se, ZP5.7.3 Koroborace dokumentu, k němuž byl popisovaný otisk připojen

IMPRINT_COUNT

Počet otisků původní a současný

nepřevádí se, ZP5.7.4 Počet otisků původní a současný

IMPRINT_ORDER

Pořadí otisku

nepřevádí se, ZP5.7.5 Pořadí otisku

LEGEND

Legenda

nepřevádí se, ZP5.11.1 Legenda

MOVIE_LENGTH

Délka filmového záznamu

nepřevádí se, ZP5.13.1 Délka filmového záznamu

RECORD_LENGTH

Délka zvukového záznamu

nepřevádí se, ZP5.14.1 Délka zvukového záznamu

COLL_EXTENT_LENGTH

Rozsah archivního souboru

nepřevádí se, Rozsah archivního souboru nebo jeho části

DESCRIPTION_DATE

Datum (data) popisu

Datum (data) popisu

DATE_RANGE

Časové rozmezí

nepřevádí se, Časové rozmezí archivní pomůcky (uvádí se v tiráži)

UNIT_COUNT_TABLE

Počet ej zpřístupněných arch.pomůckou

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou

UNIT_COUNT_SUM

Počet jp zpřístupněných arch.pomůckou

nepřevádí se, Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit (uvádí se v tiráži)

FINDING_AID_DATE

Stav AP zpřístupněných archiválií ke dni

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni

UNITS_AMOUNT

Rozsah AP zpřístupněných archiválií

nepřevádí se, Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií (uvádí se v tiráži)

RELEASE_DATE_PLACE

Místo a datum vydání

Datum a místo vydání

FINDING_AID_APPROVED_BY

Archivní pomůcku schválil

Schvalovatel archivní pomůcky

ARRANGER_TEXT

Zpracovatel archivního souboru

Zpracovatel archiválií

FINDING_AID_EDITOR

Archivní pomůcku sestavil

Archivní pomůcku sestavil

ATTACHMENT

Příloha

nepřevádí se, Příloha JP

ITEM_ORDER

Pořadí uložení

nepřevádí se, Pořadí v ukládací jednotce

INV_CISLO

Inventární číslo

nepřevádí se, Inventární číslo

OUTPUT_TYPE

Druh pomůcky

nepřevádí se, Formální druh pomůcky

INVALID_RECORD

Zneplatněný záznam“

nepřevádí se, Zneplatněný záznam (obvykle u starší pomůcky)

SIZE_WIDTH

Šířka / Průměr

nepřevádí se, ZP5.2.4 Šířka / Průměr

SIZE_HEIGHT

Výška

nepřevádí se, ZP5.2.4 Výška

SIZE_DEPTH

Hloubka

nepřevádí se, ZP5.2.4 Hloubka

SIZE_UNITS

Jednotka pro rozměry

nepřevádí se, ZP5.2.4 Jednotka pro rozměry

WEIGHT

Hmotnost

nepřevádí se, ZP5.2.4 Hmotnost

AMOUNT

Množství

nepřevádí se, ZP5.2.4 Množství (velikost dat, kusy)

ITEM_MAT_TECHNIKA

Technika záznamu

nepřevádí se, ZP5.2.8 Technika záznamu

ITEM_MAT_ADJUSTACE

Adjustace nosiče záznamu

nepřevádí se, ZP5.2.8 Adjustace nosiče záznamu

ITEM_MAT_NOSIC

Nosič záznamu

nepřevádí se, ZP5.2.8 Nosič záznamu

ITEM_MAT_LATKA_ZAZNAMU

Látka záznamu

nepřevádí se, ZP5.2.8 Látka záznamu

Ukládací jednotka

Ukládací jednotka a její číslo se uloží v serializované podobě (jako jedna hodnota) do elementu <container>.

Další popis viz: ZP4.2.10 Ukládací jednotka a číslo

Příklad:

<!-- Ukladaci jednotka -->
<ead:container>102</ead:container>

Referenční označení

Referenční označení se uloží do elementu unitid s uvedením atributu localtype.

Další popis viz: ZP4.2.1 Referenční označení (pořadové číslo)

Příklad:

<ead:unitid localtype="ReferencniOznaceni">1/4//1</ead:unitid>

Obsah, regest

Další popis viz: ZP4.2.3 Obsah, regest

Příklad:

<ead:unittitle>Evidence zemědělských pozemků</ead:unittitle>

Datace vzniku jednotky popisu

Další popis viz: ZP4.2.5 Datace vzniku jednotky popisu - strojově čitelný

Pokud se jedná o odhad jsou hodnoty v atributech notbefore, resp. notafter a atribut standarddate se nepoužije. Uvnitř elementů se uvádí textová reprezentace datace v čitelné podobě.

Příklad - interval 1734-1776:

<ead:unitdatestructured>
<ead:daterange>
  <ead:fromdate standarddate="1734-01-01T00:00:00">1734</ead:fromdate>
  <ead:todate standarddate="1776-12-31T23:59:59">1776</ead:todate>
</ead:daterange>
</ead:unitdatestructured>

Dějiny jednotky popisu

Další popis viz: ZP4.3.2 Dějiny jednotky popisu

<ead:custodhist><ead:p>...dějiny...</ead:p></ead:custodhist>

Způsob uspořádání jednotky popisu

Další popis viz: ZP4.3.3 Způsob uspořádání jednotky popisu

<ead:arrangement><ead:p>... způsob ...</ead:p></ead:arrangement>

Přímý zdroj akvizice

Další popis viz: ZP4.3.5 Přímý zdroj akvizice

<ead:acqinfo><ead:p>... akvizice ...</ead:p></ead:acqinfo>

Budoucí přírůstky

Další popis viz: ZP4.3.6 Budoucí přírůstky

<ead:accruals><ead:p>...přírůstky...</ead:p></ead:accruals>

Tematický popis jednotky popisu

Další popis viz: ZP4.3.4 Tematický popis jednotky popisu

<ead:scopecontent><ead:p>... tematický popis...</ead:p></ead:scopecontent>

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky

Další popis viz: ZP4.4.4 Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky

<ead:physdesc>...stav...</ead:physdesc>

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou (uvádí se v tiráži)

Uvádí se pouze v elementu archdesc.

<!-- Evidencni jednotky -->
<ead:physdescstructured physdescstructuredtype="materialtype">
 <ead:quantity>59</ead:quantity>
 <ead:unittype>kar</ead:unittype>
</ead:physdescstructured>
<ead:physdescstructured physdescstructuredtype="materialtype">
 <ead:quantity>1</ead:quantity>
 <ead:unittype>map</ead:unittype>
</ead:physdescstructured>
<ead:physdescstructured physdescstructuredtype="materialtype">
 <ead:quantity>7</ead:quantity>
 <ead:unittype>ppr</ead:unittype>
</ead:physdescstructured>

Jazyk

Další popis viz: ZP5.2.10 Jazyk

<!-- Jazyky JP -->
<ead:langmaterial>
  <ead:language langcode="ZP2015_LANGUAGE_43">čeština</ead:language>
  <ead:language langcode="ZP2015_LANGUAGE_32">latina</ead:language>
  <ead:language langcode="ZP2015_LANGUAGE_18">němčina</ead:language>
</ead:langmaterial>