6.6.4. Přístupové body

Přístupové body umožňují odkazovat jednotným způsobem na entity související s archivním popisem. Přístupovým bodem jsou také původci archiválií.

Přístupové body a původci se popisují pomocí elementů relation, resp. origination.

Součástí přístupového bodu je vždy jeho prefereované označení a identifikátor původce platný v rámci archivu.

Role entit

Východisko: ZP5.3-5.6 Role entit (specifikace + hodnota)

Pro uložení rolí entit se použije element relation. V podřízeném elementu relationentry se uvede preferované označení odkazované entity. Identifikátor entity se ukládá do atributu encodinganalog.

Pokud je entita vedena v některé široce sdílené databázi(CAM apod.), je možné v atributu href na ni uvést platný odkaz. Příklad: cam.nacr.cz/entities/532. Odkaz musí mít podobu URI, tj. obsahuje kompletní informaci pro určení identifikátoru.

Odkaz na původce

Východisko: ZP4.3.1 Odkaz na původce

Pro uložení odkazu na původce se použije element origination. V závislosti na třídě původce se použije příslušný podřízený element.

Třída

Element

osoba / bytost

persname

rod / rodina

famname

korporace

corpname

událost

name

Element obsahuje atribut relator=“originator“. Identifikátor entity je uložen v atributu identifier.

Atribut encodinganalog umožňuje předat informaci (URL) pokud je původce definován také v externím systému CAM.